Stortingskandidat

Marta Hofsøy

Marta Hofsøy (29) er jusstudent ved Universitetet i Tromsø. Hun er født i Hammerfest, har foreldre fra Senja og bor i Tromsø. Sitter på Fylkestinget i Troms og Finnmark. Vår 4. kandidat til stortingsvalget 2021.

Marta Hofsøy

Bli kjent med Marta!

Jeg heter Marta og stiller til valg på 4. plass for Troms Arbeiderparti. Jeg er 28 år og tromsøværing, med foreldre fra Senja. Jeg jobber som jurist hos Forbrukertilsynet i Tromsø, og sitter på fylkestinget i Troms og Finnmark fylke.  Tidligere har jeg blant annet jobbet 10 år på kinoen i Tromsø, og hatt ulike roller i AUF og i Arbeiderpartiet.
 

Jeg ble engasjert i AUF og i Arbeiderpartiet fordi jeg vil være med å forandre alt som er grunnleggende urettferdig i verden, om det er boligmarkedet som holder unge folk utenfor, ulikhet og utrygghet i arbeidslivet, usolidarisk asyl- og flyktningpolitikk eller klimaendringer som går i feil retning.  Alt dette er utfordringer som må løses i den tida vi lever i, kamper som må kjempes. Jeg er klar for kamp.

Marta havn

Som folkevalgt i Tromsø kommune gjennom åtte år har jeg fått gjennomført små og store saker som forkjørsvei i Langnesbakken, handlingsplan mot voldtekt, optisk sortering på skoler, evakueringsheis på kinoen og kulturrabatt for unge. Det har lært meg at en sak som kan virke liten for de fleste, kan gjøre en stor forskjell for akkurat de det angår.
 

Mitt største politiske forbilde er Gitta Jønsson, som var en stor arbeiderpionér fra Tromsø for hundre år siden. Hun ledet an i kampen for kvinnefrigjøring, mot abort og atomvåpen, i ei tid der kvinner ble bedt om å holde seg hjemme. Gitta Jønsson viste at kampen for frihet, likhet og solidaritet ikke bare er slagord for Arbeiderpartiet, det er vår felles kamp.

  • Har vært folkevalgt i kirka i perioden 2015-2019, som medlem i Nord-Hålogaland bispedømmeråd og Kirkemøtet.

  • Har vært folkevalgt i Tromsø kommune i to perioder.

  • Sitter på fylkestinget i Troms og Finnmark.