Stortingskandidat

Elisabeth Holien

Jeg heter Elisabeth og stiller til valg for Telemark Arbeiderparti. Jeg er 24 år, og er født og oppvokst i Bamble. Jeg er folkevalgt i Bamble kommunestyre og representerer Arbeiderpartiet på fylkestinget i Vestfold og Telemark.

Elisabeth Holien

Jeg samler på vinylplater og elsker å lese bøker. Jeg har jobbet mange år på bibliotek, og drevet mange år med teater. Har alltid vært samfunnsengasjert og ble med i politikken da jeg var 14 år.  Jeg engasjerte meg fordi jeg vil gjøre noe med urettferdighet og ulikhet. Det skal ikke ha noe å si hvem man er, eller hvor mye penger man har. Velferdsstaten skal være der for de som trenger det, når man trenger det. Derfor kan vi ikke akseptere høyresida som forsøker å bygge den ned. Jeg brenner for et varmere samfunn med like muligheter for alle, uavhengig av bakgrunn, lommebok, kjønn eller bosted.

Da jeg begynte å studere kjente jeg på kroppen hvor viktig et godt læringsmiljø og vilkår for studenter er. Eksempelvis hvor viktig gode ordninger i Lånekassen er og hvor viktig det er å bygge flere studentboliger. Det handler om å sikre lik mulighet til utdanning. Andelen studenter som er ensomme og har psykiske vansker øker, og det må vi gjøre noe med. Pandemien har vist hvor utsatte mange studenter og unge voksne er, og at høyresida ikke har løsninga. Derfor er jeg glad for at Arbeiderpartiet og et flertall på Stortinget sikret en milliard til studentene. 

Forskjellene mellom folk øker og forskjellen mellom by og land øker. Det er i kommunene rundt omkring folk bor, men de siste åtte årene har kommuneøkonomien blitt nedprioritert og det har direkte påvirkning på folks liv. På barnehage, fritidstilbud, skole og helsetjenestene.

Som ung voksen, vet jeg hvor viktig det er at en sørger for spennende arbeidsmuligheter, kulturtilbud, kollektivtilbud og bolig der folk bor. I Telemark har vi unike kulturtilbud og reise destinasjoner, og variert natur. Vi må ha en offensiv næringspolitikk, kulturpolitikk og ta vare på naturressursene våre så vi alle kan nyte godt av dem i framtida. Vi vil ikke selge dem til høystbydende eller bygge dem ned sånn som høyresida vil.

For vår generasjon, er vår tids kamp en kamp mot økende ulikhet, en kamp for klimaet og en kamp for fellesskapet. Derfor er jeg særlig opptatt av god integrering, gode offentlige skoler og helsetilbud, og fritidstilbud til alle barn. Derfor er jeg klar for å bidra til at det blir en endring på politikken som har blitt gjennomført de siste 8 årene. 

  • Folkevalgt siden 2015. 

  • Bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi, og offentlig administrasjon og ledelse. Master i ledelse- og organisasjonspsykologi.

  • Jeg sitter i styret til studentsamskipnaden SiO, Sandefjord folkehøyskole, og er styreleder i Fagskolen Vestfold og Telemark.