Stortingskandidat

Terje Sørvik

Terje er andrekandidat til stortingsvalget i 2021 for Trøndelag Arbeiderparti, valgkrets nord. Han er heltidspolitiker og leder hovedutvalg for næring i Trøndelag Fylkeskommune.

Terje Sørvik

Bli bedre kjent med Terje Sørvik:

Jeg er fra Rørvik i Nærøysund kommune på kysten nord i Trøndelag. Her bor jeg sammen med Anne Bjørg og vi har to voksne døtre. Jeg er utdannet sveiser med fagbrev, har gått teknisk fagskole og har jobbet med forskjellige oppgaver i skipsverftsindustrien i 25 år.

Jeg har vært aktiv i lokal- og regionalpolitikken i mange år, de siste 10 årene med fylkespolitikk på heltid, med vekt på nærings- og distriktspolitikk i Trøndelag. Er også kommunestyrerepresentant i den nylig sammenslåtte heimkommunen. Fritida benyttes sammen med familien, gjerne i båt om sommeren. Er glad i å være i fysisk aktivitet og bruker gjerne naturen i nærområdet.

Jeg er opptatt av å føre en politikk som legger til rette for å ta hele Trøndelag i bruk og utnytte naturressurser og naturgitte forutsetninger til verdiskaping og vekst.