Stortingskandidat

Linda Merkesdal

Mitt navn er Linda Monsen Merkesdal og er 4. kandidat til stortinget for Arbeiderpartiet i Hordaland valgkrets. Jeg er 48 år, gift, og mor til Camilla på 18, Tonje på 22, og Benedicte på 28. Jeg er en sosial person, som er glad i folk, dyr, mat, reiser og musikk. Urettferdighet, forskjellsbehandling og diskriminering gjør meg provosert, og kommer jeg inn på stortinget vil jeg arbeide for å gi alle like muligheter.

Linda Merkesdal

Bli bedre kjent med Linda Merkesdal:

Som 19 åring ble jeg mor, og utdannet meg som Hjelpepleier. På et tidspunkt var jeg alene med omsorgen. Barnehager, var ikke tilpasset min arbeidstid, og det var heller ingen faste stillinger. Jeg jobbet ulike deltidsstillinger, som renholder, kontormedarbeider, butikkmedarbeider, i helsevesenet og institusjoner. Stillingen var ofte vakante, eller vikariater. For å få fast stilling bestemte jeg meg i 2011 for å utdanne meg til Vernepleier. 


For meg har det betyd noe å være en del av en fagbevegelse. Det er trygghet i hverdagen, og trygghet i arbeidslivet. Fagbevegelsen jobbet med utfordringer som har preget, og preger folk sin hverdag. Jeg husker når jeg første gang snakket med noen fra Fagforbundet. Jeg ble sett i mitt arbeid, fortalte om mine rettigheter, arbeidsgiver sitt ansvar og hvordan fagforbundet jobbet for at mine rettigheter skulle bli ivaretatte. Dette ble en støttemur, som gjorde at jeg ble trygg til å ta avgjørelser, og stille krav til arbeidsgiver. 

Som arbeidstaker er det en trygghet med en organisasjon som ser medlemmene sine, og jobber inn mot det politiske for å sikre arbeidstakere en stemme. Det å være en av 970 000 medlemmer, og ha 60 000 tusen tillitsvalgte i ryggen er trygghet.


Hjerte mitt brenner for at alle skal oppleve å bli en del av samfunnet, alle skal ha samme muligheter, og samme tilbud. Hele faste stillinger, lønn til å leve av, og trygghet i jobb. Jeg ønsker blant annet å jobbe med å øke status for fagarbeidere, og bekjempelse av fattigdom. 


Psykisk helse, utdanning, utenforskap, samferdsel, ras, distriktspolitikk, næringspolitikk, likestilling, og integrering, er tema som er viktig for meg