Stortingskandidat

Marte Eide Klovning

Marte er Rogaland Arbeiderparti sin 5. kandidat til Stortingsvalget. Hun er 37 år, gift, har tre sønner og bor på Utsira. Hun er, og har vært ordfører i Utsira kommune siden 2012

Marte Eide Klovning

Bli bedre kjent med Marte Eide Klovning:

Marte er nestleder i Utsira Arbeiderparti, vararepresentant til fylkestinget i Rogaland, styremedlem i Den Norske Filmfestivalen og styremedlem i Lokalsamfunnsforeningen. Hun er også  fast vikar hos Utsira folkebibliotek og studerer Bibliotek- og informasjonsfag, som nettstudent ved Oslo Met.

- Jeg er en aktiv person som er engasjert i mye forskjellig, men finner ro med puslespill og ei lydbok på øret. Jeg har en ting felles med vår sittende statsminister, vi spiller begge Pokémon og jeg er stolt vinner av Homofrydprisen 2016. Sier Klovning

- Jeg er opptatt av at alle skal ha like muligheter til å leve et godt liv, uansett hvor de kommer fra og hvilke forutsetninger de er født inn i verden med, og dette er fellesskapets ansvar. Derfor er jeg sosialdemokrat. Jeg er opptatt av at det skal finnes rom for et mangfold i kommuner og mennesker.

Hun er tydelig på at mennesker skal ha like muligheter til å leve likeverdige liv. I dag er det ikke en reel lik mulighet til deltagelse og tilgjengelighet for alle i det norske samfunnet. Arbeiderpartiet skal føre en offensiv likestillingspolitikk, redusere forskjeller og gjøre det lettere å komme inn i arbeidslivet.

Hun har engasjert seg sterkt som motstander til kommunesammenslåingsreformen, og bidrar fremdeles gjennom sitt verv i Lokalsamfunnsforeningen og som ordfører i Norges minste kommune. 

- Jeg ønsker meg et Norge som ser verdien av at vi bor i ulike kriker og kroker, og at vi tar hele landet i bruk. Jeg vil at innbyggerne i Norge igjen skal oppleve å føle seg trygge og leve gode liv uansett hvor i landet en bor. Sentraliseringsreform etter sentraliseringsreform har skapt utrygghet i distrikts-Norge. Statlige arbeidsplasser og tjenester blir lagt ned og flyttet inn i storbyene.

Vi i Arbeiderpartiet vil skape optimisme og utvikling i hele landet, slik at innbyggerne også i distriktene kan føle seg trygge på at de får de tjenestene de har krav på og at det er arbeidsplasser som gjør det mulig å skape seg ei fremtid.


Vi er glade for at Marte er vår 5.kandidat til Stortinget.