Stortingskandidat

Sverre Myrli

Sverre er stortingsrepresentant. han er opprinnelig fra Årnes, men bor på Skedsmokorset. Sverre er Jernbanepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, og Akershus Arbeiderpartis 2. kandidat ved stortingsvalget 2021.

Sverre Myrli

Bli bedre kjent med Sverre Myrli:

Vi skal satse på jernbanen – ikke splitte den opp. Vi skal bygge landet og kutte utslipp, transportpolitikken må bidra til begge deler.