Stortingskandidat

Josef Hæier

Jeg heter Josef og stiller som stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Aust-Agder valgkrets. Jeg er 56 år, bor i Arendal, er gift, far til 4 gutter og arbeider som skoleassistent på Moltemyr skole. Sitter i bystyret i Arendal og er medlem av helsekomiteen. Jeg brenner for et samfunn med små forskjeller, like muligheter og et fellesskap som gir arbeid og trygghet til alle.

Josef Hæier

Bli bedre kjent med Josef Hæier:

Inkludering og integrering er også en viktig sak som jeg brenner for. Jeg er opptatt av å gi barn og unge trygge rammer og et godt oppvekstmiljø. En god skole er viktig i denne sammenheng. Arbeid er imidlertid alltid det viktigste å legge til rette for. Arbeid sikrer inntekt, bekjemper fattigdom og bidrar til bedre levekår for den enkelte og for familiene.

Jeg vil også jobbe for å styrke å og sikre våre verdier: frihet, internasjonal solidaritet og samarbeid, demokrati, menneskerettigheter og bærekraftig utvikling.

Ved siden av jobben som lærer tar jeg oppdrag for IOM, Den internasjonale organisasjon for migrasjon, 2-3 ganger i året. Da gir jeg kvoteflyktninger kulturorientering før de eventuelt reiser til Norge, samtidig gir jeg informasjon til mottakskommunene om de flyktningene som kommer.

Jeg har vært bystyrerepresentant i Arendal siden 2007, og er nå medlem av helsekomiteen. Jeg er også leder av Arendal innvandrerråd, nemndmedlem i UNE for perioden 2021-2024, vararepresentant til styret i ILRS (International League of Religious Socialists) og styremedlem STL Arendal (Samarbeidsrådet For Tros og- Livssyn).