Stortingskandidat

Dagfinn Homdal Svanøe

Jeg heter Dagfinn og stiller som 4.kandidat til stortingsvalget for Arbeiderpartiet i Aust-Agder valgkrets. Jeg 32 år og bor i Åmli. Arbeider som regionnestleder i LO Agder og er styremedlem i Åmli Arbeiderparti.

Dagfinn Homdal Svanøe

Bli bedre kjent med Dagfinn Homdal Svanøe:

Skal et parti ha respekt og troverdighet i folket må også partiets representanter gjenspeile befolkningen. Jeg kommer fra et hjem med fem søsken og to foreldre hvor begge var fabrikkarbeidere. Senere ble begge mine foreldre uføretrygdede, og skilt. Jeg og mine søsken hadde hatt en betydelig tøffere oppvekst hadde ikke vært for den velferden og friheten som de sosialdemokratiske verdiene har gitt oss. Når jeg var liten skjønte jeg ikke hva «nav» eller «bostøtte» var, men jeg visste at vi hadde hatt det mye vanskeligere uten. 

Jeg engasjere meg slik at fremtiden fortsatt skal bygges rundt gode sosialdemokratiske verdier, og slik at folk skal kunne få gode liv uavhengig av foreldre, formue, legning eller noe annet. Jeg engasjere meg slik at vi fortsatt kan bygge et solid gulv, hvor folk kan danse sine liv i trygghet og glede.

Jeg mener at arbeid er svært viktig for at folk skal få gode muligheter og gode levekår. Derfor er arbeidslivet viktig for meg. Jeg er også spesielt interessert i energipolitikk, og da særlig fornybar energi. Omfordeling og skatt er også viktig for meg. Disse punktene gjelder både nasjonalt og i Agder.

Til slutt vil jeg trekke frem at arbeid, skatt, omfordeling og energipolitikk legger ett svært godt grunnlag for en god distriktspolitikk, noe som vil må være svært viktig for Arbeiderpartiet i fremtiden.