Stortingskandidat

Ramani Konstanse Cornels Nordli

Jeg heter Ramani og stiller som 3.kandidat til stortingsvalget for Arbeiderpartiet i Aust-Agder valgkrets. Jeg er født i 1999 og bor på Saltrød i Arendal. For tiden studerer jeg sykepleie i Oslo. Jeg er aktiv i AUF og har lyst til å være ungdommens stemme i Stortinget.

Ramani Konstanse Cornels Nordli

Bli bedre kjent med Ramani Konstanse Cornels Nordli:

Det som motiverer meg mest ved å stå på stortingslista er å kunne være våre flotte ungdommers stemme inn i et slik organ. Det å kunne vise utad at det er ikke bare for voksne menn og kvinner som har hele livet bak seg, men det er en plass for alle. Vise frem til alle de unge at det finnes noen i fylket deres som ønsker å ta opp kampene som er viktige for dagens og fremtidens unge. Det vi synes er viktig å kjempe for, og ikke utsetter det til hele livet er lagt klart fremfor dem. For da er ikke de sakene som var viktig da, så viktig nå. 

Nasjonalt og Agder brenner jeg stort for både klimapolitikken, men også skole og helse. Det at helsesøster skal være tilgjengelig når som helst og ikke bare når det passe de voksne. At e-helsesykepleier skal bli noe alle kommuner skal få prøve og ha, ikke bare de kommunene med penger til det. Det skal bli støttet nasjonalt. 

Det at vi unge skal kunne få leve livet vårt på en jord som ikke brenner eller drukner, hvor fornybar energi er det som blir frem prioritert og ikke oljeleting eller boring. 

Sist, men ikke minst en skole for alle, på alle trinn. Der hvert barn føler seg sett og hørt. Der yrkesfag og studiespesialisering er like bra, og ikke minst at du skal kunne få lov til å gå på din nærskole hele veien til enten endt utdanning eller høyere utdanning.

Jeg har vært medlem av AUF siden 2012, og startet i lokallagsstyret i 2014 og har hatt ulike verv der fram til 2018. Har vært leder i ungdommens bystyre og fylkesleder i AUF i Aust-Agder. Ved kommunevalget 2019 ble jeg 1.vara inn til bystyret og har deltar der ved flere anledninger og i komitémøte. Har selvsagt vært aktiv i fylkeslaget og lokalt etter 2018 også, men uten noen verv. Har ved flere anledninger vært i valgkomité, men også kontrollkomite.