Stortingskandidat

Hannah Gitmark

Hannah Gitmark

Bli bedre kjent med Hannah Gitmark:

Jeg heter Hannah og har alltid vært opptatt av betydningen av et samfunn små forskjeller – og bruker nå både jobbtid og privattid med å følge med på utviklingen av økonomiske og sosiale forskjeller og konsekvenser av hvordan vi fordeler goder og byrder i samfunnet. I tillegg er jeg engasjert i næringspolitikk, i arbeidslivet og hvor viktig trepartssamarbeidet er for Norge, økonomisk politikk særlig skattepolitikk og likestilling.

De siste årene har jeg vært spesielt opptatt av boligpolitikk, og utga i 2020 boken «Det norske hjem – fra velferdsgode til spekulasjonsobjekt», der jeg skriver om hvordan boligmarkedet i dag er en driver for forskjeller mellom folk og for finansiell ustabilitet og kommer med flere forslag til hvordan utviklingen bør snus. Et godt sted å starte for politikken er å sikre alle et godt og trygt hjem å bo.

Jeg har bodd i Oslo i mange år, men har hatt hele oppveksten på Hadeland og mener det er avgjørende viktig å tilrettelegge for levende lokalsamfunn. Jeg brenner for å sørge for utviklingen av et land med små forskjeller mellom by og land og der du har de samme mulighetene til å leve et godt liv uavhengig av hvem foreldrene dine er og hvor du vokser opp.