Stortingskandidat

Trine Lise Sundnes

Stortingskandidat og leder av fagligpolitisk utvalg i Oslo Arbeiderparti

Trine Lise Sundnes

Bli bedre kjent med Trine Lise Sundnes:

Jeg heter Trine Lise og jeg kommer fra fagbevegelsen og LO. Nå er jeg stortingskandidat fra Arbeiderpartiet i Oslo. Jeg har jobbet mye med partssamarbeid og arbeidslivsproblematikk nasjonalt og internasjonalt. Jeg tror vi kan løse vår tids store utfordringer med et godt arbeidsliv. Jeg brenner sterkt for å forene arbeidsliv, klimakutt og rettferdig omstilling ved å gjøre som vi alltid har gjort i Norge – samarbeide og respektere hverandres rettigheter. Norge har også alle muligheter til å lykkes med innovasjon og videreutvikling av norsk industri og teknologi for å bidra til å nå klimamålene.

Jeg blir provosert og engasjert av å lese om bussjåførene som i fjor måtte streike seg til tissepause på jobben og har sett mange stygge sider av norsk arbeidsliv. Jeg har også sett den kampen tillitsvalgte landet rundt står i for å bli tatt på alvor når de ønsker seg et seriøst og trygt arbeidsliv. Som stortingsrepresentant vil jeg sloss for at flere historier får komme frem, og at vi klarer å passe på at alle som er ansatte i Norge får de rettighetene vi har krav på. Sterkere tilsyn, bedre opplæring og et velorganisert arbeidsliv er kjempeviktig.

Samtidig må vi gjøre mer for å få flere i jobb. En trygg jevn inntekt, følelsen av å ha tilhørighet og å være produktiv gjør mye med både livet og hvordan vi føler oss. Vi må gjøre mer for å gi flere en reell mulighet til å komme inn i arbeidslivet. Arbeid til alle, og et trygt og anstendig arbeidsliv er derfor noe av det viktigste vi kan prioritere i Norge.