Veien til partiprogrammet 2017-2021

Veien til partiprogrammet

Målene for programprosessen var:

  • Vise frem og utvikle Arbeiderpartiet som Norges mest åpne, fremtidsretta og nysgjerrige parti.
  • Tegne opp Arbeiderpartiets retning for å bygge, utvikle og omstille Norge for fremtiden.
  • Bidra til å forankre prosjektet vi går til valg på i 2017 i hele partiorganisasjonen.

Det er Arbeiderpartiets sentralstyre som utgjorde programkomiteen, og nestleder Hadia Tajik ledet prosessen.

Prosessen begynte med at sentralstyret satte ned fire utvalg; Industriutvalget, familieutvalget, frivillighetsutvalget og medie- og demokratiutvalget. Disse leverte sine forslag om ny politikk på viktige områder for oss. Landsstyret vedtok 6. april 2016 en uttalelse om politikk og strategi for valgseier 2017. 

Fram til 20. juni 2016 var programprosessen helt åpen, og alle kunne komme med innspill.

Våre stortingspolitikere på de ulike saksfeltene har koordinert innspill og samråd på sine felter i denne perioden.

Alle interesserte parter; organisasjoner, grupperinger, næringsliv og enkeltmennesker har kunnet ta del i programprosessen ved å sende inn forslag direkte til oss på e-post eller via dittforslag.no

Totalt kom det inn 2625 forslag gjennom dittforslag, og over en halv million stemmer ble avgitt på forslagene.

Det ble utviklet fem ulike debatthefter til programdebatten med temaene arbeid, skole, klima, internasjonalt og gode lokalsamfunn. Disse ble brukt ute i organisasjonen blant annet i samråd og temamøter.

20. september 2016 ble tre ulike høringsdokumenter med temaene arbeid, kunnskapsløft for arbeidslivet og psykisk helse lansert.

Mandag 6. februar ble programkomiteens forslag til program offentliggjort. Programmet var også tema på Arbeiderpartiets landsstyremøte 7.-8. februar 2017. Fristen for tilleggs- og endringsforslag fra partilagene var 20. mars.

Det endelige partiprogrammet ble vedtatt på Arbeiderpartiets landsmøte 20. – 23. april 2017.