Arbeidsgruppe på retningslinjer og rutiner knyttet til varslersaker

Vedtatt i Arbeiderpartiets sentralstyremøte 8. januar 2018


Gjennomgang av Arbeiderpartiets retningslinjer og rutiner knyttet til varslersaker om seksuell trakassering eller annen upassende adferd.

Arbeidsgruppen


Pål Lønseth (leder) – jurist

Anniken Huitfeldt – leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk

Geir Lippestad – jurist og Ap-politiker

Renate Tårnes -AUF

Guro Vadstein – NTLMandat

Gruppa skal gjennomgå dagens retningslinjer mot seksuell trakassering og prosedyrer for håndtering av varslersaker. Gruppa skal vurdere behov for forbedringer, og eventuelt foreslå endringer. Med varslersaker menes alle innkomne meldinger fra personer i partiorganisasjonen, men og saker fra personer som ikke er medlemmer i partiet, men som omhandler tillitsvalgte i Arbeiderpartiet.

Gjennomgangen bør vurdere prosedyrene opp mot gjeldende lovverk for varsling om seksuell trakassering eller annen upassende adferd. Dagens prosedyrer gir partisekretæren og partikontoret et ansvar for oppfølging av saker som omhandler sentralt tillitsvalgte. Gjennomgangen bør vurdere om det er behov for å opprette egne strukturer med kapasitet til å behandle og vurdere innkomne varsler og eventuelt hvordan dette skal organisere.

Gjennomgangen bør vurdere om det er behov for nærmere retningslinjer når det gjelder reaksjonsformer, som ikke er en del av partiets retningslinjer i dag.