Evalueringsprosess etter valget 2017

Arbeiderpartiet har hatt en bred gjennomgang av egen valgkamp, politisk og organisatorisk.

Ettervalgs- og medlemsundersøkelse

Etter valget har det blitt gjort en ettervalgsundersøkelse, utført av Ipsos. I tillegg har 9.530 mennesker svart på en medlemsundersøkelse som er sendt ut til til alle Arbeiderpartiets medlemmer. Med over 11.000 respondenter til sammen, gir begge disse undersøkelsene gode og viktige innspill til evalueringen av valgkampen. 

På sentralstyrets møte den 2. oktober ble det lagt fram en rapport basert på denne informasjonen som danner grunnlag for diskusjon og konklusjoner på hva som var årsakene til det dårlige valgresultatet og hvilke konsekvenser det bør ha for vårt videre arbeid.

Du kan lese hele rapporten her: Rapport ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse (PDF)

Om evalueringen

Sentralstyret har det overordnede ansvaret for evalueringen, og partikontoret skal holde i prosessen.

Partiorganisasjonen skal trekkes aktivt med i arbeidet, både i analysen av hva som var årsakene til valgresultatet, og i arbeidet med hvordan vi nå skal gå videre. 

Evalueringsarbeidet inngår også på vanlig måte i årshjulet og strategi- og planleggingsprosessene i organisasjonen framover.

Sentral evaluering av valget

  • Velgerundersøkelse/ettervalgundersøkelse i uke 37 (Gjennomføres av Ipsos)
  • Medlemsundersøkelse sendt til samtlige medlemmer mandag 18. september med en ukes svarfrist.
  • Undersøkelse blant alle ansatte og valgkampmedarbeidere i organisasjonen rundt organiseringen og gjennomføringen av valgkampen.
  • Landsstyret diskuterer valgkampen i sitt møte 19.-20. september
  • Fylkespartier og kommunepartier inviteres til å sende inn sine vurderinger innen 26. september
  • Det hentes også inn erfaringer og synspunkter fra andre som har kunnskap om partiet, valg, velgere og kommunikasjon mv.

Fylkesvis evaluering av valgkampen

  • Alle fylkene skal utarbeide en evalueringsrapport knyttet til egen valgkamp. Det anbefales at kommunepartiene og medlemmene involveres i utarbeidelsen av denne.
  • Rapporten sendes inn til partiet sentralt innen 15. oktober og går inn sammen med den sentrale evalueringsrapporten i grunnlaget for det videre arbeidet og planleggingen av senere valgkamper.

Videre prosess rundt veien videre og strategien mot 2019 og 2021

Partiorganisasjonen vil bli bredt involvert i debatten om hva evalueringen har lært oss og hvilke konsekvenser dette har for det videre arbeidet. 

Dette vil inngå på vanlig måte i årshjul og strategiprosesser fram mot 2019 og 2021, blant annet gjennom innledninger og debatt på representantskapsmøter og ute i partiorganisasjonen. 

Landsstyret behandler strategien for valgkampen 2019 i sitt møte i mars 2018.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!