Fakta om SMS-utsendelse 10. september

Opplysninger om SMS-utsendelsen

Bakgrunn

En SMS ble sendt direkte til velgere søndag formiddag med følgende budskap

"Hei. Stortingsvalget blir jevnt. Du avgjør om Frp og Høyre fortsetter i regjering. Vil du ha et skifte? Skole og eldre fremfor skattekutt? Stem Arbeiderpartiet!"

Arbeiderpartiet ønsker å nå bredt ut med vår politikk og mobilisere flest mulig til å stemme. I tillegg til markedsføring gjennom annonser og materiell har vi sendt ut brev og SMS direkte til velgergrupper.

Hvor er opplysningene hentet fra?

Kontaktopplysningene er fra Iper Konsumet, som er et register over norske konsumenter. Kontaktinformasjonen er leid for en gangs bruk. Politiske organisasjoner er ikke pliktige til å følge reservasjon mot direkte reklame.

For videre spørsmål om Iper Konsument - ta kontakt på kildeservice@iper.no

Markedsføringsloven

Det er lov å distribuere politisk informasjon fra politiske parti til forbrukere, også til de som har reservert seg mot reklame. Forbudet i markedsføringsloven er begrenset til reklame fra næringsvirksomhet. Dette har også Forbrukerombudet uttalt seg om.

Forbrukerombudet: http://www.nernett.no/artikler/bruker-millioner-pa-reklame og https://forbrukerombudet.no/reklame-politiske-parti-2