Unge i arbeid

Arbeid til alle!

Gjennom våren skal Arbeiderpartiet styrke sin politikk for å få flere unge ut i arbeid. Arbeiderpartiets Tonje Brenna (kunnskapsminister) skal være med å lede arbeidet, etter å ha blitt utpekt av statsministeren og partiets sentralstyre til nytt utvalg. Målet er å finne de gode løsningene som går på tvers av helse, arbeid og utdanning.

Arbeid er nøkkelen til deltakelse, økonomisk selvstendighet og frie liv. Dessverre er det mange unge som faller utenfor, og ikke er i arbeid eller utdanning. Nærmere 100.000 unge under 30 år står utenfor arbeid, utdanning eller opplæring. Situasjonen til disse menneskene er forskjellig, men de har til felles at de ikke har fått god nok oppfølging av samfunnet i dag.

Flere unge ut i arbeid er blant Arbeiderpartiets viktigste saker, og vi jobber hele tiden med å styrke vår politikk for å møte behovene i folks liv. Derfor har partiledelsen satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette frem til landsmøtet 4.-6. mai.

Arbeidsgruppen skal løfte partiorganisasjonen inn i regjeringens flere unge ut i arbeid. Samtidig skal den sørge for å løfte frem gode, lokale løsninger og bidra til at kommuner over hele landet kan nyte av erfaringene andre har bygget seg opp. I begge disse oppgavene spiller arbeidsgruppas medlemmer en viktig rolle.

Arbeidsgruppens medlemmer:

  •  Leder: Tonje Brenna, kunnskapsminister
  • Maria Schumacher Walberg, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Even Røed, stortingsrepresentant i helse- og omsorgskomiteen
  • Torbjørn Vereide, stortingsrepresentant i arbeids- og sosialkomiteen
  • Kristina Torbergsen, fylkesrådsleder Troms og Finnmark
  • Rina Mariann Hansen, byråd for arbeids, integrering og sosiale tjenester i Oslo
  • Siri Martinsen, ordfører i Fredrikstad
  • Kenneth Mørk, ordførerkandidat i Kristiansand

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!