Helse og velferd

Trygghet for god helse

Gjennom våren skal Arbeiderpartiet styrke sin helse- og velferdspolitikk. Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol (helse- og omsorgsminister) og Cecilie Myrseth (helsepolitisk talsperson) skal være med å lede arbeidet, som er nedsatt av statsministeren og Arbeiderpartiets sentralstyre. 

Trygghet for egen helse og trygghet gjennom gode velferdstjenester er avgjørende i folks liv. I dag står vi ovenfor betydelige utfordringer i form av mangel på arbeidskraft, ettervirkninger fra pandemien, og et helsevesen som har blitt mer presset og privatisert etter åtte år med høyreregjering. 

Arbeiderpartiets mål er et samfunn som fremmer god helse for alle, forebygger sykdom, utjevner sosiale forskjeller og gir alle barn og unge en god start i livet. Alle skal ha muligheten til å leve gode liv, og en god helse er en forutsetning for dette.

Solide helse- og velferdsordninger er blant Arbeiderpartiets viktigste saker, og vi jobber hele tiden med å styrke vår politikk for å møte behovene i folks liv. Derfor har partiledelsen satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette frem til landsmøtet 4.-6. mai.

Arbeidsgruppens medlemmer:

  • Leder: Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister og Cecilie Myrseth, helsepolitisk talsperson. 
  • Ann-Kristin Moldjord, ordførerkandidat i Bodø
  • Rune Bakervik, byrådsleder i Bergen
  • Isak Veierud Busch, ordfører i Røros
  •  Fredrik Sørlie, sentralstyremedlem i AUF
  • Sissel Skoghaug, nestleder i LO

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!