Oppvekstutvalget

Alle barn skal få en god start på livet

Landsmøtet vedtok i april 2019 Arbeiderpartiets nye oppvekstpolitikk (PDF).

Oppvekstutvalget jobbet med å utarbeide en helhetlig og god oppvekstpolitikk, fra barn blir født til de blir voksne. Ambisjonen er at alle barn skal ha en barndom som gir et godt utgangspunkt i livet.

Utvalget har belyst hvilke faktorer som er viktigst for å hindre at barn faller utenfor eller utvikler dårlige levekår, og hvilke tiltak som best kan forebygge dette. Utvalgsarbeidet har tatt utgangspunkt i våre verdier; rettferdig fordeling av makt og ressurser, frihet for alle og sterke fellesskap som gir trygghet, og hvordan disse kommer til uttrykk i politikken for barn og unge.

Utvalgsarbeidet har vært lagt opp med en utadrettet prosess hvor målet har vært å være nært på de utfordringene medlemmer, alliansepartnere og velgere opplever i sin hverdag, og sikre en bred involvering i arbeidet.

Utvalget har ikke utviklet en ny skolepolitikk, barnehagepolitikk eller barnevernsreform, men gått inn i disse feltene der det er viktig for å sikre helheten i oppvekstpolitikken.

Oppvekstutvalget lanserte sin innstilling 31. januar. Det endelige dokumentet ble behandlet på landsmøtet i april 2019. 

Oppvekstutvalgets medlemmer

 • Cecilie Knibe Kroglund, Leder, Agder
 • Kay Erling Ludvigsen, Troms
 • Marianne Sivertsen Næss, Finnmark
 • Kjell Neergaard, Møre og Romsdal
 • May Britt Lagesen, Trøndelag
 • Jon Håkon Odd, Sogn og Fjordane
 • Siv-Len Strandskog, Rogaland
 • Hoda Imad, Akershus
 • Leon Bafonkondo, Trøndelag
 • Usman Mustaq, Oslo
 • Mimmi Kvisvik, LO
 • Marta Hofsøy, AUF
 • Martin Henriksen, stortingsrepresentant, utdannings- og forskningskomiteen
 • Elise Bjørnebekk-Waagen, stortingsrepresentant, helse- og omsorgskomiteen 
 • Lene Vågslid, stortingsrepresentant, justiskomiteen
 • Kari Henriksen, stortingsrepresentant, familie- og kulturkomiteen

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!