Oppvekstutvalget

Alle barn skal få en god start på livet

Oppvekstutvalget skal utarbeide en helhetlig og god oppvekstpolitikk, fra barn blir født til de blir voksne. Vår ambisjon er at alle barn skal ha en barndom som gir et godt utgangspunkt i livet.

Utvalget skal belyse hvilke faktorer som er viktigst for å hindre at barn faller utenfor eller utvikler dårlige levekår, og hvilke tiltak som best kan forebygge dette. Utvalgsarbeidet skal ta utgangspunkt i våre verdier; rettferdig fordeling av makt og ressurser, frihet for alle og sterke fellesskap som gir trygghet, og hvordan disse kommer til uttrykk i politikken for barn og unge.

Utvalgsarbeidet skal legges opp med en utadrettet prosess hvor det er en målsetting å være nært på  de utfordringene medlemmer, alliansepartnere og velgere opplever i sin hverdag, og sikre en bred involvering i arbeidet.

Utvalget skal ikke utvikle en ny skolepolitikk, barnehagepolitikk eller barnevernsreform, men gå inn i disse feltene der det er viktig for å sikre helheten i oppvekstpolitikken.

Utvalget skal levere sin innstilling til sentralstyret innen 10. januar 2019 for behandling i landsmøtet i april 2019. 

Send dine innspill på oppvekst@arbeiderpartiet.no

Oppvekstutvalgets medlemmer

 • Cecilie Knibe Kroglund, Leder, Agder
 • Kay Erling Ludvigsen, Troms
 • Marianne Sivertsen Næss, Finnmark
 •  Kjell Neergaard, Møre og Romsdal
 • May Britt Lagesen, Trøndelag
 •  Jon Håkon Odd, Sogn og Fjordane
 • Siv-Len Strandskog, Rogaland
 • Hoda Imad, Akershus
 • Leon Bafonkondo, Trøndelag
 • Usman Mustaq, Oslo
 • Mimmi Kvisvik, LO
 • Marta Hofsøy, AUF
 • Martin Henriksen, stortingsrepresentant, utdannings- og forskningskomiteen
 • Elise Bjørnebekk-Waagen, stortingsrepresentant, helse- og omsorgskomiteen 
 • Lene Vågslid, stortingsrepresentant, justiskomiteen
 • Kari Henriksen, stortingsrepresentant, familie- og kulturkomiteen