Arbeidstakerne i det nye arbeidslivet

Arbeid til alle er jobb nummer én!

Vår nye politikk på arbeidsliv (PDF) ble vedtatt på vårt landsmøte i april 2019.

Arbeidslivet er i rask endring. Innenfor flere bransjer oppleves et økt press mot arbeidstakerne, med utstrakt bruk av innleie, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Ny digital teknologi gjør nye forretningsmodeller mulig noe som også vil påvirke arbeidslivet. 

Arbeiderpartiet ønsker et ryddig, trygt og organisert arbeidsliv basert på faste, hele stillinger og et regelverk for arbeidslivet som legger til rette for nyskaping og en effektiv bruk av samfunnets ressurser. Arbeidslivsutvalget har sett på hvordan dette kan sikres i et arbeidsliv i rask endring, både i privat og offentlig sektor. 

Utvalget har jobbet med å:

 • Analysere hvilke områder hvor lokal- og fylkespolitikere har innflytelse over arbeidslivet. 
 • Sammenfatte erfaringer fra kommuner hvor man har tatt initiativ for å sikre et ryddig og trygt arbeidsliv og fremme forslag til arbeidet med lokalpolitisk uttalelse som skal vedtas av landsstyret våren 2018. 
 • Fremme nye forslag for å sikre et trygt og organisert arbeidsliv, og bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Utvalget skal vurdere hvordan Norge beste mulig kan bruke handlingsrommet vi har i internasjonale avtaler og se nærmere på tiltak andre land har gjennomført. Utvalget skal i samarbeid med arbeidsfraksjonen utvikle forslag som kan inngå i en ny handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
 • Foreslå tiltak i offentlig sektor som bidrar til økt trivsel og effektivitet, blant annet gjennom mer heltid og økt tillit.
 • Vurdere behovet for ny politikk på områder hvor den raske utviklingen av digital teknologi, nye aktører, forretningskonsepter og organisasjonsmodeller, samt bruk av frilansere og selvstendig næringsdrivende endrer arbeidslivet, samt fremme forslag som fremmer innovasjon og sikrer arbeidstakerrettigheter på disse områdene. 
 • Hente inn erfaringer fra våre søsterpartier i andre land.
 • Sørge for at partiorganisasjonen involveres på egnet måte. I arbeidet skal det også legges vekt på å innhente synspunkter fra arbeidslivsorganisasjoner og andre miljøer utenfor partiets organer og medlemmer. Spesielt viktig er det å nå grupper som vi ellers ikke er i kontakt med. 

Arbeidslivsutvalgets medlemmer

 • Leder: Arild Grande, Trøndelag
 • Jonas Bals, LO 
 • Anne Cathrine Berger, NITO 
 • Robert Steen, finansbyråd Oslo kommune 
 • Gunn Karin Gjul, Fagforbundet 
 • Ida Pinnerød, ordfører Bodø 
 • Kari Nessa Nordtun, gruppeleder Stavanger 
 • Endre Sjøvold, NTNU 
 • Hilde Elgesem Andersen, Fellesforbundet/Horten 
 • Ina Libak, AUF 

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!