Nytt program

Veien til nytt partiprogram

Vi skal gjennom programprosessen:
  • Vise frem og utvikle Arbeiderpartiet som Norges mest åpne, fremtidsretta og nysgjerrige parti.
  • Tegne opp Arbeiderpartiets retning for å bygge, utvikle og omstille Norge for fremtiden.
  • Bidra til å forankre prosjektet vi går til valg på i 2017 i hele partiorganisasjonen.
Det er Arbeiderpartiets sentralstyre som utgjør programkomiteen, og nestleder Hadia Tajik leder prosessen.


Prosessen er godt i gang. Sentralstyret satte ned fire utvalg; Industriutvalget, familieutvalget, frvillighetsutvalget og medie- og demokratiutvalget, som har levert sine forslag om ny politikk på viktige områder for oss. Landsstyret vedtok 6. april 2016 en uttalelse om politikk og strategi for valgseier 2017. 

Fram til 20. juni 2016 har programprosessen vært helt åpen, og alle har kunnet komme med innspill.

Våre stortingspolitikere på de ulike saksfeltene har koordinert innspill og samråd på sine felter i denne perioden.

Alle interesserte parter; organisasjoner, grupperinger, næringsliv og enkeltmennesker har kunnet ta del i programprosessen ved å sende inn forslag direkte til oss på e-post eller via dittforslag.no

Totalt kom det inn 2625 forslag gjennom dittforslag, og over en halv million stemmer ble avgitt på forslagene.

Det ble utviklet fem ulike debatthefter til programdebatten med temaene arbeid, skole, klima, internasjonalt og gode lokalsamfunn. Disse ble brukt ute i organisasjonen blant annet i samråd og temamøter. 

20. september 2016 ble tre ulike høringsdokumenter med temaene arbeid, kunnskapsløft for arbeidslivet og psykisk helse lansert.

Første utkast til program lanseres på Arbeiderpartiets landsstyremøte 7.-8. februar 2017.

Det endelige partiprogrammet vedtas på Arbeiderpartiets landsmøte 20. – 23. april 2017.