Nei til salg av Norge

Vi skal verne om våre felles verdier.

Vi har bygd landet sammen. Hvis fellesverdiene selges, er de borte for alltid. Vi vil bygge, ikke selge, Norge.

Arbeiderpartiet vil: