Klima

Norge skal bli et lavutslippssamfunn

Klimaendringer er ev av vår tids største utfordringer. For Arbeiderpartiet er det avgjørende at vi fører en politikk som kutter i klimagassutslipp og tar de grønne mulighetene som oppstår på alvor. 

Arbeiderpartiet vil: 

  • Følge opp Parisavtalen, og nå målet om 40% utslipsskutt innen 2030.
  • Øke Enova-fondet for klimateknologi, fornybar energi og energiomlegging til 100 milliarder.
  • Føre en klimapolitikk som virker – og som gir faktiske utslippskutt. Vi vil satse på klimavennlig veitransport, biodrivstoff, klimavennlig skipsfart og karbonfangst- og lagring. 
  • Ta vare på det biologiske mangfoldet og styrke skogvernet slik at vi når målet om at 10 prosent av den norske skogen vernes gjennom frivillig vern.
  • Videreføre regnskogsatsingen på et høyt nivå. Bevaring av regnskog gir gode resultater både fra et klima- og et utviklingsperspektiv.
Støtt Arbeiderpartiet

Vi tror på et samfunn hvor alle skal med. Gjør du?

Jeg vil støtte Arbeiderpartiet
Personvernregler

For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner.