Fernanda Nissen-seminaret 2016

Kvinnekamp i og utenfor landets grenser

Leder for Arbeiderpartiets kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt, åpnet seminaret og ledet debattene gjennom dagen.

– Fernanda Nissen-seminaret er for meg et av årets høydepunkt. Det arrangerer vi for å gi påfyll til alle våre kvinnelige lokalpolitikere, som gjør en uvurderlig innsats hver eneste dag, sier Huitfeldt.

Først i kvinnekampen

Samfunnsdebattanten Kadra Yusuf, Lubana Jaffery og Hoda Imad, som alle har frontet saker de brenner for, reflekterte rundt det å gå først i kvinnekampen. De snakket om alt fra hvilke holdninger kvinner kan møte i politiske debatter, til at minoritetspolitikere ikke bare er opptatt av plagg og kjønnslemlestelse.

Erika Fatland er forfatter og sosialantropolog, og har reist og skrevet bøker om kvinners liv og kamp i en rekke land vi sjelden hører fra. Hun er blant annet kjent for sin bok og sine skildringer fra livet i Beslan. På seminaret delte hun sine erfaringer fra livet på reise, hvordan hun har vært vitne til bruderov, og kvinners mangel på lov og rett.

Gry Larsen fra Care, og Ane Tusvik Bonde fra Human Rigths House Foundation, deltok videre i paneldebatten om kvinnelige menneskerettighetsspørsmål. De tre delte også sine erfaringer om møter med kvinner og barn på flukt.

Tenke positivt!

Regissør Marit Moum Aune, idrettsutøver Birgit Skarstein og nestleder i AUF, Ina Libak, hadde en samtale om angsten for å drite seg ut og forventninger om å være flink og positiv som kvinne.

Deretter fortsatte dagen med debatt mellom Arbeiderpartiets talsperson for likestilling, Anette Trettebergstuen, Miriam Rapp, som har ledet KrF kvinner gjennom seks år, samt Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim fra Senterpartiet. De tre diskuterte likheter og ulikheter i dagens og framtidens likestillingsutfordringer, i en debatt ledet av Irene Halvorsen.

To vinnere av Rachel Grepp-prisen

Rachel Grepp-prisen gikk i år til to kvinner som på vegne av hver sin generasjon snakker om muslimske kvinners oppgjør med egen kultur:

Nancy Herz har de siste fem årene vært engasjert i arbeidet for menneskerettigheter. Nylig ble hun kjent for mange da hun skrev hun et leserinnlegg i Aftenposten «Vi er de skamløse arabiske jentene, og vår tid begynner nå». Innlegget spredte seg hurtig i sosiale medier. 20-åringen vil kjempe for arabiske og muslimske minoritetsjenter som går imot samfunnet rundt seg, og bryter med fordommer, hat, trusler og vold.

Azra Gilani har bodd i Norge i 45 år. Hun ble kjent for nordmenn flest etter å ha skrevet kronikken «Muslimske mødre, nå må dere våkne!» i Aftenposten. Der tar hun et oppgjør med muslimske mødre som ikke står opp for døtrene sine, men som påfører dem tradisjoner som ikke samsvarer med norsk levemåte. 

Om Fernanda Nissen:

Konferansen bærer navnet til Fernanda Nissen. Hun ble født 15. august 1862 i Kragerø, og var den første leder av Kvinnelige fyrstikkarbeideres forening etter den store streiken på slutten av 1800-tallet. Fernanda Nissen var kvinnesaksforkjemper, og hun sto fremst i kampen for kvinners stemmerett og likestilling.

I forbindelse med Fernanda Nissen-seminaret vil også Rachel Grepp-prisen deles ut for andre gang. Denne prisen bærer navnet til Rachel Grepp, som også var en av sin tids mest aktive kvinnesaksforkjempere. Gjennom hele første halvdel av 1900-tallet var hun med på å prege norsk arbeiderbevegelse, som politiker, likestillingsforkjemper og pressekvinne. Rachel Grepp-prisen skal gå til en person eller en organisasjon som har utført et arbeid som understøtter Rachel Grepps politiske virke.

Fernanda Nissen 2016

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!