Fernanda Nissen-seminaret 2015

Likestilling er bra for alle

oeystein-gullvaag-holter-elisabeth-skarsboe-moen-anette-trettebergstuen-og-anne-gaathaug_schedule_banner_1484225229_3928566

– Vi ser stadig angrep på kampen for faste stillinger, og pappapermen er under press. Fernanda Nissens ideer og idealer lever fortsatt i dag, sa Anniken Huitfeldt da hun åpnet Fernanda Nissen-seminaret.

– Fernanda Nissen var også for retten til å bestemme over egen kropp. Vi ble dessverre minnet om at den kampen ikke var over da reservasjonsretten kom på banen fra den sittende regjeringen.

En viktig sak for Arbeiderpartiets kvinnenettverk har vært å få flere kvinnelige ordførere. Huifeldt kunne nå fortelle at tallet har gått kraftig opp, fra 22 til 33 prosent.

– Alle fylker har nå en kommune hvor det finnes en kvinnelig ordfører fra Arbeiderpartiet.

– Vi må også gjøre likestilling

Å være ung tenåring på Hamar og melde seg inn i partiet var ikke bare enkelt, delte Anette Trettebergstuen i paneldebatten om kjønnsforskjeller.

– Det ble diskutert mye planprosesser, og vi som var unge opplevde mange kulturelle forventninger om å ikke ta så mye plass, og være søte, snille og greie. Jeg tror altfor mange unge jenter også i dag møter en kultur som ikke er god nok. Vi diskuterer hvordan vi skal komme videre med likestillingen i Norge, det er noe vi også må diskutere i partiet.

– Det mangler ikke på mål, visjoner og strategier for likestilling i Norge, men vi må også gjøre likestilling, sa Trettebergstuen.

– Rollemodeller er viktig. Det er fortsatt komisk at kvinner er halvparten av befolkningene men fortsatt er det unormale. Gjør vi ikke noe med det bildet blir det aldri noen forvandling heller, sa Elisabeth Skarsbø Moen, rådgiver i Zynk.

– Det alle kan gjøre er å tenke litt på likestilling hele tiden. Det er små ting som kanskje kan virke meningsløse for noen, men hvis alle hadde hatt den lille likestillingskvota oppe i hodet hele tiden, så nytter det, sa forlagssjef i Kagge, Anne Gaathaug.

– Det holder ikke å peke på og heie frem og løfte opp, grunnen til at vi troner i verdenstoppen i Norge er fordi vi bygget strukturer for likestilling og brukte velferdsordninger for å få kvinner ut i arbeid, som igjen ga oss midler til nye velferdsordninger, sa Trettebergstuen.

– Vi må slutte å tro på de som sier at politikken har gjort det den kan gjøre for likestillingen. De grepene er det Arbeiderpartiets om kommer til å finne og ta. Jeg gleder meg til den debatten partiet nå skal inn i for å ta de store grepene som skal ta oss videre.

Framtidas likestilling

Hva som blir viktig i framtidas likestillings- og familiepolitikk var problemstillingen neste panel diskuterte.

Martin Henriksen, leder i Arbeiderpartiets familieutvalg, pekte på at innbyggere i land med høy likestilling er lykkeligere.

– Familiepolitikk er ikke bare en ting, det henger særlig sammen med likestillings- og arbeidspolitikk. Likestilling er helt åpenbart er bra for begge kjønn. Rollemodeller og likestillingspolitikk handler også om hvordan vi kan rekruttere de riktige mannfolka, ledere som tar pappaperm og ser verdien av det.

LO-leder Gerd Kristiansen trakk spesielt fram deltidsproblematikken som viktig.

– Jeg kommer aldri til å gi opp kampen om retten til å forsørge seg selv. Vi må slutte å snakke om frivillig og ufrivillig deltid. Vi må ute i kommunene og bedriftene få lederne til å skjønne at her må folk i utgangspunktet jobbe hele fulle stillinger, og de stillingene må være faste, sa Kristiansen.

– Vi er avhengig av politikere som tar psykisk helse på alvor, understreket Oda Faremo Lindholm, journalist og forfatter av boka Bullshitfilteret.

– Vi aner ikke langtidseffekten av at så mange unge jenter sliter i dag. Mange med livsstilssykdommer vi knapt har sett før blant så unge. Hvis de i tillegg skal gå inn i arbeidsliv og familieliv hvor mange jobber deltid og møter veggen, kan man ende opp med en tapt generasjon.

Elisabeth Grieg, deleier i Grieg-gruppen, trakk fram viktigheten av pappaperm.

– Der må vi videre. At småbarnsfedre tar sin del betyr at det er lettere å ansette både kvinner og menn. Fordi det er ikke noen forskjell, de tar sin del uavhengig av kjønn. Ingen stiller for eksempel spørsmål ved om vi skal ha sykefraværsordninger, fordi det er innarbeidet i arbeidslivet.

Fernanda Nissen-seminaret er et åpent seminar om likestillingspolitikk, kjønnsforskjeller og politiske ansvar fremover. Seminaret er oppkalt etter kvinnesaksforkjemper Fernanda Nissen, som stod fremst i kampen for kvinners stemmerett og likestilling. Seminaret arrangeres av Arbeiderpartiets kvinnenettverk.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!