Fernanda Nissen-seminaret 2014

Kvinnelig arbeidskraft

Anniken Huitfeldt, Ellen Horn, Hadia Tajik og Loveleen Brenna

– Initiativet ligger hos oss

Jonas Gahr Støre åpnet seminaret, og nevnte blant annet den feministiske bølgen som har vært i Sverige, hvor Feministisk initiativ nesten kom inn i Riksdagen. 

– I Norge er det vi som må være den kraften. Initiativet for både feminisme og likestilling ligger hos Arbeiderpartiet.

I dagens første panelsamtale, "Må vi jobbe enda mer? Mitt syn på manglene i det sosialdemokratiske Kvinneprosjektet", utfordret Gro Nylander Ap til å tenke nytt rundt permisjonsordninger og stønader knyttet til de aller minste barna.

Nylander er også med i Besteforeldrenes klimaaksjon, og hadde en klar klimaoppfordring til salen:

– Vern om det spede miljøtreet Jens og Jonas har plantet, og hjelp Jonas så det kan vokse inn i himmelen.

Se bilder på flickr.com/Arbeiderpartiet

Kvinnelig arbeidskraft

– Vi har det mest barnevennlige samfunn noen gang. Enkelte snakker om at morsrollen er svekket, jeg mener poenget er at det er nå det er tillatt for kvinner å også være noe annet, sa Marta Breen.

un trakk frem at hun mener at å holde barn på to år unna barnehagen er mer knyttet til mors behov og ikke barnets behov.

Forfatter Linn Stalsberg stilte blant annet spørsmålstegn om for mange jobber innen enkelte områder kontra andre.

– Hvorfor er ikke han eller hun med millionlønn i PR eller reklamebransjen heller i omsorgen?

Direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, pekte på at privat sektor drar god nytte av gode velferdsordninger og den rødgrønne regjeringas barnehageutbygging.

– Velferdssamfunnet vi har i dag gjør også at privat sektor har mye arbeidskraft de ikke ville hatt tilgang på ellers. Det vi vet er at deltidsarbeid har gått fra 45 til 35 prosent blant småbarnsmødre etter barnehageutbyggingen. Tidsklemma har gått opp for veldig mange. Det jeg samtidig ikke skjønner er at deltidsarbeidende kvinner uten barn har økt, veldig lite, men likevel en økning. En del av diskusjonen for å utvikle Velferdssamfunnet fremover er å få tak i den kvinnearbeidskraften som finnes i dag, sa hun.

– Syv av ti norske kvinner sier de godt kan bli forsørget av en mann. Jeg blir ikke i godt humør av det.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!