"8. mars" skrevet med stor skriftstørrelse. Logoen til LO og Arbeiderpartiet nede i hjørnet.

8. mars 2021

Pandemi, arbeiderkvinner og bedre vern mot voldtekt!

I koronapandemien har typiske kvinnedominerte jobber stått i frontlinjen. Det gjelder blant annet i helse- og omsorg, varehandelen og det viktige renholdet. Gjør pandemien at disse yrkene verdsettes bedre? Hvilken politikk trengs for å gi bedre lønns og arbeidsvilkår i yrkene som pandemien har vist viktigheten av?

Vold og overgrep mot kvinner er en global pandemi. Selv i likestilte Norge, opplever om lag en av ti kvinner voldtekt i løpet av livet. Men få anmelder, og enda færre av de som anmeldes blir stilt for retten og dømt. I både Sverige og Danmark har fagforeninger og kvinnebevegelsen engasjert seg i kampen for skjerpinger av loven, såkalt samtykkelov. Bør også den norske loven endres for å styrke vernet mot voldtekt, og i tilfelle, hvordan?

På årets kvinnedag inviterer Arbeiderpartiet og LO til felles arrangement, der vi setter disse to temaene på dagsorden. Åpent for alle!

Det vil være mulig å streame arrangementet fram til og med 14. mars.

Program 8. mars 2021

Åpning ved Julie Lødrup, førstesekretær i LO, og Anette Trettebergstuen, leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk.

Del 1
«Hvorfor mener overgripere nesten alltid at det ikke var voldtekt?» v/ Heidi Helene Sveen, forfatter og samfunnsviter.

Rapport fra Danmark: Hvorfor jobber vi for samtykkelov, og hvordan fikk vi gjennomslag? Videosamtale med Nanna Højlund, nesteformann Fagbevegelsens hovedorganisasjon (FHO) i Danmark.

Bedre vern i voldtektssaker – Behov for endringer i straffeloven?Panelsamtale med Heidi Helene Sveen, Lene Vågslid (storingsrepresentant og leder av justiskomiteen) og Hoda Imad (AUF). Ledes av Julie Lødrup.

Del 2

Koronakrisens likestillingskonsekvenser: Hvilke lærdommer kan vi trekke? v/ Linda Marie Rustad, direktør for Kilden kjønnsforskning.

Helse, varehandel og renhold: Hva er hovedutfordringene og hvordan løser vi dem? Panelsamtale med Mette Nord (forbundsleder, Fagforbundet), Elisabeth Sundset (nestleder, Handel og kontor), Anita Johansen (forbundsleder, Arbeidsmandsforbundet), Kjersti Stenseng (partisekretær i Arbeiderpartiet). Ledes av Anette Trettebergstuen.


Andre 8. mars-arrangementer: