– Viktig vedtak for sikkerhet og beredskap i nord.

Vi krever at Høie rydder opp!

I dag har Jonas Gahr Støre, helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol og stortingsrepresentant Cecilie Myhrset vært på besøk på ambulanseflybasen i Alta. Her snakket de med flygere og personell om situasjonen for ambulanseflyene, og om sikkerheten og beredskapen i nord. 

Frank Wilhelmsen, administrerende direktør i Lufttransport AS, sier følgende om stortingsvedtaket, som Arbeiderpartiet fikk med seg opposisjonen på: "-Vedtaket har stor betydning. Det er nok fortsatt noen piloter som vil slutte, men et betydelig færre antall enn det det var fare for før vedtaket kom igår"

Hva har vi fått gjennomslag for i Stortinget?

Vi har fått flertall sammen med Krf, MDG, SV, Senterpartiet og Rødt for at de erfarne pilotene, teknikerne og annet støttepersonell som er ansatt på dagens kontrakt, skal sikres med videre i tjenesten uansett firmalogo på operatør.  

Vedtaket: 

Stortinget ber regjeringen sikre at erfaring og kompetanse i dagens luftambulansetjeneste videreføres, enten gjennom forhandlinger med operatør, gjennom ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser eller på annen egnet måte. De er de ansatte som er i tjenesten som er den viktigste ressursen, det er ikke flyvemaskiner og utstyr. Det er deres erfaring og kompetanse som bidrar til å redde liv hver dag og som er grunnstammen i det som utgjør sykehusene våre på vinger.   

Hva skjer videre?

Helseminister Bent Høie har med dette vedtaket fått en klar instruks til å sikre at dagens personell skal ha trygghet for å fortsette i jobbene sine etter neste sommer. Hvis ikke det lar seg gjøre med den nye operatøren kan konsekvensen bli at anbudet fra i fjor må annulleres og prosessen må startes på nytt.Stortinget kan ikke som lovgivende makt tildele de offentlige anbudene i Norge eller deltalestyre håndtering. Det er regjeringen som må gjøre det som den utøvende makt. Denne krisen er skapt på regjeringens vakt, og det er de som må løse den innenfor de rammer som Stortinget nå har bestemt.   

Helse – og omsorgsfraksjonen i Stortinget vil følge nøye med på utviklingen videre og forventer snarlig oppdatering fra regjeringen om at en løsning på krisen er nært beståeden. Både på kort og lang sikt.  For Ap er det viktigste å sikre pasientene og beredskapen, det har vi fått gjennomslag for sammen med stortingsflertallet.