Ti grunner til at Norge trenger ny regjering

I Norge har vi unike muligheter som i dag sløses bort. Under Høyre/Frp-regjeringen har utviklingen i Norge gått i feil retning på en rekke områder, og det har blitt større forskjeller mellom folk. Vi vet at Norge kan bedre.

Ti grunner til at regjeringen har tatt Norge i feil retning:

 • Økte forskjeller. 160 ganger mer i skattekutt til de rikeste.(VG
 • En svekket arbeidsmiljølov. Regjeringen økte adgangen til midlertidighet – en million arbeidstakere fra YS, Unio og LO gikk i generalstreik. (NRK) De åpnet for mer overtidsjobbing, mer kvelds- og helgejobbing, og lavere lønn for vikarer og innleide enn fast ansatte. (TV2)
 • Det skapes nesten ikke arbeidsplasser. Det skapes fem ganger færre jobber årlig under Høyre/Frp-regjeringen enn med forrige Ap-regjering, og bare én tredjedel av jobbene har kommet i privat sektor. (NRK)
 • Beredskap og hemmelighold. Regjeringen misbrukte sikkerhetsloven for å skjule alvoret i kritikken fra Riksrevisjonen om at regjeringen sviktet i terrorsikringen og ikke handlet før. (Aftenposten) Riksrevisjonen slo alarm. De har heller Ikke satt av penger til vesentlig oppfølging av Gjørv-kommisjonen. (DB)
 • Kutt i sykehusbudsjettene. Høyre/Frp kuttet over 600 millioner i driftsbudsjettene til sykehusene. (NSF)
 • Kuttet 600 lærerstillinger i ungdomsskolen. (VG) Bare i Oslo strupes støtten til 58 årsverk.
 • Kuttet i barnetillegget for uføre, (Aftenposten) støtte for multihandikappede, uføre og kronisk syke. (VG)
 • Likestilling i revers. Regjeringen fjernet likestillingsloven, (DB) kuttet i pappapermen, (Aftenposten) økt kontantstøtte, (Aftenposten) økt barnehagepris (VG) og fjernet tiltak mot ufrivillig deltid. (DB
 • Høyre og Frp vil selge fellesskapets verdier. (E24)
 • Reservasjonsrett for fastleger. (NRK)

Arbeid til alle er jobb nummer én! Det er arbeidet vårt som skaper verdiene. Derfor er viktigste oppgaven fremover, er å få folk i jobb. Vi vil:

Trygg eldreomsorg er viktigere enn skattekutt. Alle eldre skal kunne leve trygge, gode og innholdsrike liv. Derfor vil vi:

 • Gjøre det mulig for eldre å bo i eget hjem så lenge som mulig.
 • Sørge for at alle som trenger det kan få sykehjemsplass eller omsorgsbolig.
 • Satse på kvalitet i omsorgen, flere ansatte med god kompetanse.Du skal få den beste behandlingen når du blir syk.

Det viktigste i livet må være det viktigste i politikken. Vi vil gi alle barn en god skole, gode barnehager og en trygg oppvekst. Derfor vil vi:

Vi har bygd Norge sammen og eier store verdier i fellesskap. Hvis fellesverdiene selges, er de borte for alltid. Derfor vil vi bygge, ikke selge Norge:

 • Vi skal slå ring om statlig eierskap til naturressurser og viktig norsk industri.
 • Skog, fjell og fiskevann skal være tilgjengelig for alle.
 • Vi vil ta hele Norge i bruk og skape arbeidsplasser i hele landet.
 • Vi skal øke investeringene i samferdsel, styrke kollektivtrafikken og kutte klimautslippene.