– Tar ikke tak i de store oppgavene

– Høyre og FrP-regjeringen viser liten vilje til å satse på arbeid og velferd. Dette er ikke et statsbudsjett som tar tak i de store oppgavene, sier partileder Jonas Gahr Støre.

Jonas Gahr Støre intervjues av NRK i Stortingets vandrehall

Støre påpeker at Norge har en stor oppgave i å få flere ut i arbeid, klimautslippene ned, bedre omsorg for de eldre og å få flere elever til å lykkes i skolen.

– Det er altfor svak satsing på tidlig innsats og flere lærere i skolen. Det er ingen løft for bedre kvalitet i eldreomsorgen, og regjeringen står fortsatt på at de ikke vil gi tilskudd til å rehabilitere sykehjem. Vi ser heller ingen tydelige grep for å nå 2030-målene i klimapolitikken, sier Støre.

– For Arbeiderpartiet skal det viktigste for Norge også være det viktigste i norsk politikk: Flere arbeidsplasser, en trygg eldreomsorg, en skole der flere får muligheten til å lykkes og et klimavennlig samfunn, sier Støre. 

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Trond Giske er glad for at det nå går bedre i norsk økonomi. Han påpeker imidlertid at regjeringen har brukt opp mye av handlingsrommet gjennom høy oljepengebruk og dyre skattekutt de siste fire årene. 

– Regjeringen har nær doblet oljepengebruken, men dessverre har Høyre og Frp ikke brukt pengene på det som er viktigst for framtida. Vi har etterlyst lavere oljepengebruk i fire år, og nå har endelig regjeringen lyttet. Det er bra, sier Giske.

Arbeiderpartiet har gjentatte ganger utfordret Erna Solberg og Siv Jensen på hva de vil prioritere bort for å betale for de store skattekuttene de har gitt til de rikeste de siste fire årene. I dag fikk vi svaret.

– Det er lite penger til velferd i kommunene og det er ingen reell styrking av sykehusøkonomien. Arbeiderpartiet vil ha flere i arbeid og færre på trygd. Da trenger vi en langt større innsats enn det budsjettet legger opp til, sier Giske.