Stiller som sametingspresident

Som barn ville Ronny Wilhelmsen helst bli fisker eller svømmer. Nå kjemper han for å bli sametingspresident.

Ronny Wilhelmsen (51)

Arbeiderpartiets kandidat til sametingspresident

Mannlig samtingspresident-kandidat. Med samedrakt på en båt.

Samtidig som stortingsvalget gjennomføres i Norge, skal også de omtrent 20 000 som er registrert i Sametingets valgmanntall velge frem hvem de ønsker at skal representere dem på Sametinget. Bargiidbellodat (Arbeiderpartiet) har dyktige kandidater i alle de syv valgdistriktene, og helt fremst i flokken står Ronny Wilhelmsen som kandidat til å bli sametingspresident.

Det har bestandig vært Arbeiderpartiet.

Ronny Wilhelmsen

Som mange andre har Ronny Wilhelmsen vokst opp i en Arbeiderparti-familie. Da bestefaren hans ville gi seg i politikken, spurte han Ronny om han kunne overta plassen i styret i Ytre Porsanger Arbeiderlag. Det gjorde han, og siden da har Ronny gått gradene og bygd opp betydelig politisk erfaring gjennom flere år. I tillegg til å være kommunestyrerepresentant og gruppeleder i Porsanger, har han også sittet på fylkestinget i Finnmark. Nå sitter han på Sametinget og er gruppeleder for Bargiidbellodat.

Fem kjappe

Favorittmåltid: Lutefisken jeg fisker selv og lager til jul.

Hemmelig talent: Får bestandig fisk når jeg er på fisketur.

Beste låten å høre på i en hektisk valgkamp: Gustu av Ára

Politisk forbilde: Alle de som står opp mot urettferdighet 

Hvilken bok leser du akkurat nå: 22 juli og alle dagene etterpå av Tonje Brenna

I tillegg til mange år med politisk engasjement, har Ronny jobbet 30 år som biloppretter, i en periode med egen bedrift. Det har gitt han flere erfaringer og evner han har tatt med seg inn i politikken. 

– Som biloppretter er jeg vant til å kartlegge, være tålmodig og nøyaktig under arbeidet for å kunne få til et godt resultat til slutt. Det er viktig, også i politikken.

Ronny er opptatt av å samle flokken og finne frem til løsninger i fellesskap. Å høre på andre sine meninger og innspill mener han er veldig viktig. Av og til må han lokke frem alle de forskjellige meningene folk har.

De gangene vi er helt enige i Sametingsgruppa sørger jeg av og til for at vi er litt uenige, slik at vi får en ordentlig debatt om saken og kommer frem til de beste løsningene, ikke bare de mest opplagte. Jeg vil skape arenaer for diskusjon med trygge rammer, men også enighet.  

På spørsmål om hvilke saker som er viktige for fremtidens Sápmi er svaret tydelig og engasjert.

At det samiske språket skal bli levende igjen. Det betyr utrolig mye for mange. Vi må få språkopplæring inn i grunnskolen, blant annet gjennom bedre samarbeid med kommunene og sikre refusjonsordninger for kommuner som vil innføre samisk språkopplæring.

Ronny Wilhelmsen

Ronny er også spesielt stolt over at Arbeiderpartiet nasjonalt har gått inn for et samisk kulturløft. Det mener han er viktig for å synliggjøre den samiske kulturen og viktigheten av den i Norge. Han peker også på viktigheten av å satse på næringsutvikling og skape attraktive arbeidsplasser for å fremme bolyst og bærekraftige lokalsamfunn i de samiske områdene. 

– Bargiidbellodat har den beste og mest helhetlige politikken for å utvikle Sápmi videre. Det håper jeg vi får tilliten til å gjøre. 

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!