Verdiskaping over hele landet

By og land, hand i hand

Ressursene finnes over hele landet. Derfor vil vi ha en aktiv næringspolitikk som kommer hele landet til gode. Både byene og distriktene våre er viktige for at vi lykkes med verdiskapingen.

Framtidsrettede arbeidsplasser, basert på ressursene og styrkene til norske distrikter, er forutsetningen for en vellykket distriktspolitikk.

Dette oppnår vi gjennom en helhetlig distriktspolitikk som bygger på fire områder:

  • Rettferdig fordeling og trygge, gode tjenester nært folk.
  • Verdiskaping og arbeidsplasser over hele landet.
  • Tilgang til kompetanse og kompetanseutvikling.
  • Høykvalitets internett over hele landet.
I forgrunnen ligger et jorde i svak helling, i bakgrunnen ser vi gårder og tredekte topper. Foto: Øivind Haug

Arbeiderpartiet ønsker å sikre verdiskapning i hele landet.

Bredbånd for alle

Tilgang til høykapasitets internett er viktig for framtidas arbeidsplasser, omsorgstjenester og kontakt med hverandre. Vi vil sørge for skikkelig tilgang for alle.

Arbeiderpartiet mener tilgang til høykapasitets internett burde bli en rettighet på lik linje med strøm. Vi vil sørge for kraftigere utbygging av høyhastighetsbredbånd over hele landet, også der det ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt.

Lokal verdiskapning

Heidi Granli er ordfører i Gol kommune. Hun peker på hvor viktig det er med mer lokal verdiskapning. 

– Meir lokal verdiskapning i distrikta er viktig for å kunne drive næringsutvikling og for å skapa framtidas arbeidsplassar, sier Granli.

Hun er klokkeklar på at Arbeiderpartiets distriktspolitikk er ambisiøs og viktig for Norge. 

– Arbeiderpartiet ser potensialet i distrikta. Dei rike naturressursene gir landet som heilhet spennande moglegheite innan nye og grøne næringar. Med Arbeiderpartiets distrikspolitikk tek me ut dette potensialet, sier Granli.