Eldreomsorgen skal være best mulig, ikke billigst mulig

Vi vil ha en eldreomsorg som gir eldre trygghet og frihet, med gode vilkår for de ansatte.

Vi vil ha en omsorg som er best mulig, ikke billigst mulig. Det får vi best til i fellesskap, gjennom å satse på en sterk offentlig omsorg og tjenester som gjør eldre til sjef i eget liv. 

Derfor sier vi nei til kommersialisering av omsorgen, der store selskaper dumper ansattes lønn, pensjon og bemanning for å ta ut profitt. 

Vi vil ha flere trygge ansatte med bedre tid, legge til rette for aktivitet, tilby sunn og god mat på sykehjemmene våre og satse på trygghetsteknologi.

En eldre kvinne geleides gjennom gangene av et sykehjem av en sykepleier. Foto: Øivind Haug

Fellesskapet skal stille opp for våre eldre

Arbeiderpartiet vil at eldre skal kunne være sjef i eget liv. Det skal være trygt å bli gammel i hele Norge. Vi må bygge en eldreomsorg som er tilpasset morgendagens eldre. Folk skal ha trygghet for at fellesskapet stiller opp.

Arbeiderpartiet vil bygge boliger for eldre som dekker de mange ulike behovene framover, fra dagaktivitetsplasser og demenslandsbyer, til sykehjemsplasser. Vi vil satse på aktivitet, god mat på sykehjem og i hjemmetjenesten, nok folk på jobb og tilgang på frihetsteknologi.

Fremtidens eldre vil være fysisk friskere, men samtidig ha behov for mer tilpassede løsninger. Det er derfor et voksende behov for både generell og spesialisert kompetanse i helse- og omsorgsyrkene. De ansatte må også ha mulighet til å tilegne seg kompetanse gjennom hele yrkeslivet.

Dette får vi til fordi vi prioriterer de store pengene på de viktigste oppgavene. Vi satser på å styrke den gode, offentlige omsorgen.