Bedre SFO for alle barn

Vi vil ha bedre kvalitet i SFO, og at SFO skal være gratis for førsteklassingene våre.

Barn tilbringer opp mot halve tiden de er på skolen, på skolefritidsordningen (SFO). God kvalitet i tilbudet barn får etter skoletid er viktig for å legge til rette for god læring, trygghet og trivsel. 

Det er store variasjoner på kvalitet mellom kommunene.  Der ordningen noen steder bærer preg av å være oppbevaring, får barn andre steder et variert tilbud med fritidsaktiviteter, fysisk aktivitet, kulturskole, leksehjelp og mat. 

Derfor vil Arbeiderpartiet ha en kvalitetsreform for tiden etter skoletid der vi innfører aktivitetsskole (AKS) over hele landet. Å gå fra SFO til AKS betyr at det skal stilles nasjonale krav til kvalitet og innhold, pris og samarbeid med skolen der barna skal få tilbud om organiserte aktiviteter, fritidstilbud, kulturskoletime, leksehjelp og tid til lek.

To skolebarn holder hender og smiler på vei til skolen. Foto: Øivind Haug

Bergen med kvalitetsplan for SFO

Arbeiderpartistyrte kommuner går allerede i front. Bergen har for eksempel fått sin første kvalitetsplan for SFO, etter at Arbeiderpartiet tok over makten i byen. Dette er de fem viktigste punktene i planen:  

  • Alle skal tilbys et smøremåltid
  • Økt fysisk aktivitet
  • Kulturaktiviteter, blant annet kulturkarusellen fra kulturskolen
  • Koding for alle 3.-klassinger
  • Lek satt inn i en kvalitetsramme
3 barn leker - nytt bildet

Når kvaliteten på SFO-tilbudet øker, øker også viktigheten av at alle skal kunne delta. Grunnleggende sett handler det om å gi barn like muligheter. 

SFO er bra for barna som får aktivitet og fellesskap, for foreldrene som er trygge på at barna har det bra, og for samfunnet – fordi det gjør det enklere å kombinere jobb og barn.

Gratis SFO og AKS for 1.-klassinger i storbyene

Arbeiderpartiet har et mål om at SFO skal være gratis for de yngste barna, og vil begynne med å gi 1. klassingene gratis aktivitetsskole etter skoletid. 

I Stavanger, Oslo, Bergen og Trondheim har Ap gått til valg på ordninger for å gjøre første klasse gratis. Ingen barn bør ekskluderes fra en viktig fellesskapsarena!

Les også: