Arbeiderpartiet tar klima på alvor!

I Ap-styrte kommuner har utslippene gått 50 % mer ned per innbygger enn i kommuner med Høyre-ordfører

Det viser tall fra Miljødirektoratet. Altså betyr det noe hvem som styrer kommunene og fylkene i Norge. Våre ordførere er heller ikke ferdige, Arbeiderpartiet vil gjøre mer for at klimautslippene skal gå ned.

Tallene viser klart at utslippene går mer ned i kommuner der Arbeiderpartiet styrer, enn der Høyre styrer. Noe av årsaken skyldes nasjonale tiltak, noe skyldes næringslivets innsats, men forskjellene mellom Høyrestyrte og Arbeiderpartistyrte kommuner er påfallende.

Støre: – Lokalvalget er også et klimavalg

– Klimakrisen er den største utfordringen i vår tid. Den hører hjemme i et lokalvalg, for det er i kommunene vi lever livene våre, sier partileder Jonas Gahr Støre.

– Vi må tenke globalt og handle lokalt! Og det er mye en kommune kan gjøre, særlig når politikerne ser sammenhengene mellom lokalt miljø og globalt miljø, slik mange av våre ordførere er opptatte av, sier han.

I kommuner der Arbeiderpartiet styrer sammen med andre partier, og har enten ordfører eller varaordfører, har utslippene gått ned over tre og en halv ganger så mye per innbygger som i høyrestyrte kommuner.

– Skal vi vinne kampen mot klimakrisen, så må alle lykkes - alle kommunene må kutte i klimagassene. Arbeiderpartiet mener alvor i klimapolitikken: Ingen skal få tulle med bylufta og klimaet i kommuner med en ordfører fra Arbeiderpartiet, slår Støre fast.

Han er klar på at vi har et helt spesielt ansvar for å løse klimakrisen.

– Vi er første generasjon som kjenner klimaendringene på kroppen, og vi er siste generasjon som kan gjøre noe med det. Vi skylder våre barn og barnebarn å ta det ansvaret på alvor. 

Miljødirektoratet: – Bra utslippstallene brukes

Miljødirektoratet sier selv at målsettingen med tallene er at de skal kunne brukes i planlegging og resultatoppfølging i kommunene. Klima er en viktig sak i kommunevalgkampen og 9. september kan velgere som er opptatte av klima stemme på politikere som går til valg på utslippskutt. Det gjør Arbeiderpartiets ordførerkandidater.

Om vurderingene Ap har gjort rundt tallene sier Miljødirektoratet:

– Målsettingen med statistikken er at den skal være et verktøy for planlegging og resultatoppfølging i kommunen. Statistikken viser nivået på og utviklingen i klimagassutslippene innenfor kommunens grense, fordelt på ulike utslippskilder. Tallene viser ikke direkte hvilke tiltak og virkemidler som bidrar til endringene. Det er positivt at tallene blir brukt og analysert videre.

Sterke klimaresultater i Harstad og Aurskog-Høland

Harstad er blant de Arbeiderparti-styrte kommunene hvor klimagassutslippene har gått mest ned. Utslippene har gått ned 17% i kommunene fra 2015 til 2017. Arbeiderpartiordfører Kari- Anne Opsal sier de har jobbet mye med å få ned utslippene i Harstad.

– Det har blitt investert i fjernvarme for å erstatte oljekjelene som opprinnelig sto for oppvarmingen i Harstad med fjernvarme. Vi har også hatt en storsatsning på kollektivløsninger, sier Bremnes. Vi er motiverte til å få ned utslippene enda mer. Vi skal fortsette å satse på kollektivløsninger. Derfor går vi til valg på å skape bedre knutepunkt for buss og båt ved Harstad havn. 

En annen Ap-kommune som virkelig har lykkes i å kutte klimautslipp, er Aurskog-Høland. Her har ordfører Roger Evjen klart å kutte utslippene med 20 % bare de siste to årene.

–  I Aurskog-Høland har vi blant annet installert solceller på kommunale bygg - på skoler, sykehjem og snart rådhuset, men vi er ikke ferdige med å kutte. Derfor går vi til valg på å bruke fornybar energi i alle kommunale bygg og å tenke miljø i alle anbudsrunder for innkjøp, kjøp av tjenester og i investeringsprosesser. 

Ap-styrte kommuner forplikter seg til klimakutt-planer

Klima hører ikke bare hjemme i et lokalvalg, det bør være en av de viktigste sakene. Nå merker vi klimaendringene i hverdagen: for hvert ras som går, for hver hetebølge.

Arbeiderpartiet har vedtatt at alle Arbeiderpartistyrte kommuner skal ha en konkret og forståelig plan for utslippskutt. Det er på tide at politikere binder seg til masten og forplikter seg til å kutte. Lokalt så vel som nasjonalt. På den måten står politikere til ansvar for innbyggerne!