Alle barn skal lære å lese, skrive og regne skikkelig!

Arbeiderpartiet vil sikre at alle elever lærer grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig.

En av fire fullfører ikke videregående skole i Norge. Det er over 15 000 barn i hvert kull. Mange faller av fordi de ikke lærer å lese, skrive og regne skikkelig på barneskolen. Derfor er tidlig innsats avgjørende.

Arbeiderpartiet vil ha en lese-, skrive-, regnegaranti som sikrer at alle barn kan lese og skrive godt før de er ferdige på barneskolen. Derfor vil vi sørge for flere lærere, og ha en bedre innføring av lærenormen i alle kommuner som sikrer nok gode lærere til barna.

Vi vil også opprette innsatsteam med spesialpedagoger og andre fagfolk for å bygge et sterkere lag rundt elevene i 1.-4. klasse.

En gruppe ungdomsskole elever sitter samlet rundt læreren sin. Foto: Øivind Haug

Arbeiderpartiet vil bygge et sterkere lag rundt den enkelte elev.

Årsakene til frafall begynner for de fleste tidlig i skoleløpet. Elever som ikke lærer å lese, skrive og regne godt i de første skoleårene, får også problemer med å mestre andre fag. Slik fører svake grunnleggende ferdigheter til store kunnskapshull og frafall. Derfor vil Arbeiderpartiet ha en lese-, skrive- og regnegaranti!

Les også: