Sterkere fellesskap

Trygghet og muligheter for alle

Våre hovedsaker i lokalvalget handler om sterkere fellesskap og mindre forskjeller. 

Eldreomsorgen skal være best mulig, ikke billigst mulig

Derfor sier vi nei til kommersialisering av omsorgen. Vi vil ha flere ansatte med bedre tid, legge til rette for aktivitet og tilby sunn og god mat på sykehjemmene våre.

Hele, faste stillinger og et seriøst arbeidsliv

Alle bør ha mulighet til å jobbe heltid og alle skal være trygge på jobb. Derfor vil vi stille krav om anstendige arbeidsvilkår, hele stillinger og læreplasser, både som arbeidsgiver og til de som leverer tjenester til kommunen. 

En god skole for alle barn

Alle barn skal lære å lese, skrive og regne skikkelig. Mette barn lærer bedre. Derfor vil vi gi alle barn i grunnskolen og på videregående et enkelt måltid på skolen hver dag gjennom et nasjonalt løft for gratis skolemat. Vi vil ha bedre kvalitet i SFO, og at SFO skal være gratis etter skoletid for førsteklassingene våre. 

Klimavennlige lokalsamfunn

Klimakrisen må løses i fellesskap. Arbeiderpartistyrte kommuner skal ha klare klimamål, kutte utslipp, sikre god kollektivdekning med lavutslippsteknologi og gjøre det lett for innbyggerne å gjøre klimavennlige valg. 

Verdiskaping over hele landet

Ressursene finnes over hele landet. Derfor vil vi ha en aktiv næringspolitikk lokalt og nasjonalt. Tilgang til høykapasitets internett er viktig for framtidas arbeidsplasser, omsorgstjenester og kontakt med hverandre. Vi vil sørge for skikkelig tilgang for alle.

Støtt Arbeiderpartiet

Vi vil ha sterkere fellesskap. Vil du?

Jeg vil støtte Arbeiderpartiet

For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner.


Ved å gi 10000 kr eller mer til sammen i inneværende år, offentliggjøres navnet mitt og kommunen jeg bor i på en liste sammen med andre givere. Dersom jeg er medlem eller frivillig lagres giverstatistikk sammen med min tidligere registrerte informasjon.
Les detaljerte vilkår for betalingsløsningen Bambora.
Les Arbeiderpartiets personvernerklæring.