Slik stemmer du

Kommune- og fylkestingsvalget 2019

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme i alle kommuner i Norge fra mandag 12. august. Alt du trenger for å stemme er legitimasjon. 

Har du ikke mulighet til å stemme på selve valgdagen eller i forhåndsstemmeperioden? Fra mandag 1. juli kan du avgi tidligstemme.

Undersøk med din kommune når og hvor du kan tidligstemme, dersom du ønsker å gjøre det.

Noen kommuner tilbyr tidligstemming på sitt servicetorg eller rådhus/kommunehus i den vanlige åpningstiden. Eventuelt kan du avtale tidspunkt for stemmegivning med den respektive kommunen du ønsker å avgi din stemme i.

Stemme på valgdagen

På valgdagen 9. september må du stemme i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni 2019. Du kan finne åpningstider og stemmested for din kommune på valg.no. Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen. 

I mange kommuner kan du også stemme søndag 8. september.

Hvem har stemmerett?

  • Norske statsborgere som er, eller har vært, bosatt i Norge, og er over 18 år eller fyller 18 år i 2019.
  • Statsborgere i Danmark, Island, Finland eller Sverige som er registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2019 og er over 18 år eller fyller 18 år i 2019.
  • Annen utenlandsk statsborger som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen, som er over 18 år eller fyller 18 år i 2019.

Hva må du ha med deg?

Det eneste du trenger for å avgi stemme er legitimasjon, for eksempel pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Godt valg!