Slik stemmer du

Kommune- og fylkestingsvalget 2019

Stemme på valgdagen

På valgdagen 9. september (i flere kommuner kan du også stemme søndag 8. september) må du stemme i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni 2019. Du kan finne åpningstider og hvor du skal stemme i din kommune på valglokaler.no. Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen. 

Hvem har stemmerett?

  • Norske statsborgere som er, eller har vært, bosatt i Norge, og er over 18 år eller fyller 18 år i 2019.
  • Statsborgere i Danmark, Island, Finland eller Sverige som er registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2019 og er over 18 år eller fyller 18 år i 2019.
  • Utenlandske statsborgere som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen, og som er over 18 år eller fyller 18 år i 2019.

Hva må du ha med deg?

Det eneste du trenger for å avgi stemme er legitimasjon, for eksempel pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Hvordan foregår stemmingen?

I valglokalet er det valgfunksjonærer som kan fortelle deg hvordan du stemmer og hjelpe til med det med det praktiske. Kort fortalt går du inn i et valgavlukke hvor listene over de partiene som stiller til valg finnes. Husk at du kan stemme både ved kommunevalget og fylkestingsvalget (I Oslo bydelsvalg og kommunevalg). Du tar kommunestyrevalglisten og fylkestingsvalglisten det står Arbeiderpartiet på og bretter den sammen.  Vil du gjøre endringer på listen står det en forklaring på selve stemmeseddelen hvordan du gjør dette. 

Deretter går du til valgfunksjonæren som mottar stemmer i lokalet og identifiserer deg med gyldig legitimasjon (for eksempel førerkort). Når alt er i orden får du et stempel på stemmeseddelen din og kan legge stemmen din i en stemmeurne. Dermed har du stemt! 

Godt valg!

Arbeiderpartiet går til valg på sterkere fellesskap, les mer om våre hovedsaker her