Slik stemmer du ved stortingsvalget

Stortings- og sametingsvalget 2021

Stemme på valgdagen

På valgdagen 13. september (i flere kommuner kan du også stemme søndag 12. september) må du stemme i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni 2021. 

Du finner åpningstider og hvor du skal stemme i din kommune på valglokaler.no. Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen. 

Hvem har stemmerett?

Du kan stemme dersom alle disse punktene gjelder deg:

  • Er norsk statsborger
  • Har fylt eller fyller 18 år innen utgangen av 2021
  • Er eller har noen gang vært folkeregisterført som bosatt i Norge. 

Hva må du ha med deg?

Det eneste du trenger for å avgi stemme er legitimasjon, for eksempel pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Du trenger ikke valgkort for å stemme.

Sametingsvalget

Sametingsvalget avholdes samtidig med stortingsvalget. For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall.  Les alt om hvordan du kan stemme i sametingsvalget.

Hvordan stemmer jeg?

I valglokalet er det valgfunksjonærer som kan fortelle deg hvordan du stemmer og hjelpe til med det praktiske. Kort fortalt går du inn i et valgavlukke hvor listene over de partiene som stiller til valg ligger. 

Du tar listen det står Arbeiderpartiet på og bretter den sammen.  Vil du gjøre endringer på listen står det hvordan du gjør dette på selve stemmeseddelen. 

Deretter går du til valgfunksjonæren som mottar stemmer i lokalet og identifiserer deg med gyldig legitimasjon (for eksempel førerkort). Når alt er i orden får du et stempel på stemmeseddelen din og kan legge stemmen din i en stemmeurne. Dermed har du stemt!

Godt valg!

Arbeiderpartiet går til valg på at det etter åtte år med økte forskjeller nå må være vanlige folks tur

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!