Slik stemmer du ved stortingsvalget

Stortings- og sametingsvalget 2021

Forhåndsstemme

Forhåndsstemme kan du gjøre fra 10. august til og med 10. september i alle kommuner i landet, uansett hvor du er bosatt. Dersom du ikke har mulighet til å stemme i denne perioden eller på valgdagen kan du fra 1. juli avgi tidligstemme ved å ta kontakt med kommunen din og avtale tid for å stemme.

Hvor og når du kan stemme finner du på valglokaler.no

Stemme på valgdagen

På valgdagen 13. september (i flere kommuner kan du også stemme søndag 12. september) må du stemme i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni 2021. 

Du finner åpningstider og hvor du skal stemme i din kommune på valglokaler.no. Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen. 

Hvem har stemmerett?

Du kan stemme dersom alle disse punktene gjelder deg:

  • Er norsk statsborger
  • Har fylt eller fyller 18 år innen utgangen av 2021
  • Er eller har noen gang vært folkeregisterført som bosatt i Norge. 

Hva må du ha med deg?

Det eneste du trenger for å avgi stemme er legitimasjon, for eksempel pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Du trenger ikke valgkort for å stemme.

Stemme fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen

Til og med 3. september (Svalbard og Jan Mayen 10. september) kan du forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller andre oppnevnte stemmemottakere.

Se mer om å stemme i utlandet på valg.no

Dersom du oppholder deg et sted i utlandet hvor det ikke er mulig å oppsøke en stemmemottaker kan du forhåndsstemme ved brevpost.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

Sametingsvalget

Sametingsvalget avholdes samtidig med stortingsvalget. For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall.  Les alt om hvordan du kan stemme i sametingsvalget.

Hvordan stemmer jeg?

I valglokalet er det valgfunksjonærer som kan fortelle deg hvordan du stemmer og hjelpe til med det med det praktiske. Kort fortalt går du inn i et valgavlukke hvor listene over de partiene som stiller til valg ligger. 

Du tar listen det står Arbeiderpartiet på og bretter den sammen.  Vil du gjøre endringer på listen står det en forklaring på selve stemmeseddelen hvordan du gjør dette. 

Deretter går du til valgfunksjonæren som mottar stemmer i lokalet og identifiserer deg med gyldig legitimasjon (for eksempel førerkort). Når alt er i orden får du et stempel på stemmeseddelen din og kan legge stemmen din i en stemmeurne. Dermed har du stemt!

Godt valg!

Arbeiderpartiet går til valg på at det etter åtte år med økte forskjeller nå må være vanlige folks tur