– Skal bygge på det beste ved Norge

Jonas Gahr Støre fremmet tre forslag Ap håper på å få gjennomslag for ved starten av den nye stortingsperioden.

Jonas Gahr Støre i vandrehallen på Stortinget

Trontaledebatten 10. oktober er partienes første mulighet i en ny stortingsperiode til å fremme forslag. Jonas Gahr Støre fremmet på vegne av Arbeiderpartiet tre forslag: Endringer i arbeidsmiljøloven for å begrense bruken av innleid arbeidskraft, læreplass til alle kvalifiserte søkere og 14 ukers pappapermisjon.

Oppdatert 11. oktober: Det ble flertall for 14 ukers pappapermisjon mot Høyre og Frps stemmer.  Forslagene om læreplass og endringer i arbeidsmiljøloven ble stemt ned av Høyre, Frp, KrF og Venstre.

– Skal vi møte og løse de krevende oppgavene som nå venter, må vi bygge på det beste ved Norge: Høy tillit og små forskjeller. Sterke felleskap og grunnleggende trygghet i krevende omstillinger, sier Støre om forslagene.

Det første forslaget handler om å endre arbeidsmiljøloven for å begrense bruken av tidsbegrenset innleie.

– Vi foreslår dette for å skape et tryggere arbeidsliv. Vi skal bygge på det beste ved Norge ved å styrke det organiserte arbeidslivet, ikke svekke det slik Høyre og Frp gjør, sier Jonas Gahr Støre

Videre fremmer Arbeiderpartiet et forslag om læreplasser. Konkret ber Arbeiderpartiet regjeringen legge frem tiltak som sikrer at alle kvalifiserte søkere med ungdomsrett sikres tilbud om læreplass etter videregående 2.

– Vi trenger flere praksissterke unge inn i arbeidslivet. Slik kan vi bidra til at utenforskapet i Norge blir mindre, ikke stadig større, slik det har blitt de siste årene. For på sitt beste tar Norge et felles ansvar for å gi alle muligheter til å skaffe seg kompetanse og å komme seg i jobb, sier Støre om forslaget.

Det siste forslaget dreier seg om å øke fedrekvoten tilbake til det nivået den var på før Høyre og Frp gjennomførte sine kutt.

– Skal vi forbli gode på omstilling i Norge må vi styrke, ikke svekke, de trekkene ved vårt samfunn som nettopp har gjort oss så gode til å takle krevende utfordringer i fellesskap. Derfor foreslår vi å øke fedrekvoten til 14 uker, for å gi barn og fedre tid sammen og bidra til likestilling i arbeidslivet, sier Støre.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!