Revidert nasjonalbudsjett: – Velferdskutt og løftebrudd

Betaler ikke for flere voksne i barnehagene, løper fra løftene om helikopterberedskap og kutter i sykehusbevilgningene

– Regjeringen betaler ikke for flere voksne i  barnehagene, løper fra løftene om helikopterberedskap i nord og kutter i bevilgningene til sykehusene. Det er skuffende, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Rigmor Aasrud er bekymret for at det ikke følger penger med til å innføre bemanningsnorm og sikre flere voksne i barnehagene.

– Å gi barna våre en trygg oppvekst er en av de viktigste oppgavene vi har. Det er nedslående at barnehagebarna blir nedprioritert i dette budsjettet, sier Aasrud.

Regjeringen forslår å kutte antall helikoptre hos hæren i Troms fra ni til tre.

– Det betyr en klar svekkelse både av Forsvaret og samfunnsberedskapen i Nord-Norge. Dette kommer klart til syne i dag, der to av disse helikoptrene flyr syketransport for helsevesenet, sier Støre.

Samtidig kutter Regjeringen i sykehusenes driftsbudsjetter.

– Det er allerede kuttet til beinet i norske sykehus. Regjeringen burde brukt anledningen til å gjøre de offentlige sykehusene i stand til å gi folk trygghet for liv og helse uansett hvor i Norge de bor, sier Aasrud.

Jonas Gahr Støre påpeker at det går bedre i norsk økonomi.

– Det er bra og gjør det nødvendig å redusere innfasingen av oljepenger. Det er likevel svært bekymringsfullt at andelen i jobb knapt vokser og at husholdningenes gjeld er rekordhøy, sier Støre. 

Han er også kritisk til at Regjeringen ikke kommer med noen forslag for å hindre nedleggelse av norske arbeidsplasser på grunn av økt grensehandel.