Revidert nasjonalbudsjett: Ap krever trygghet for arbeid og helse

Vi må klare å skape et mer rettferdig Norge også etter denne krisen

– Nå må vi gjøre alt vi kan for å sikre folk en jobb å gå til og et helsevesen som er i stand til å ta vare på alle. Arbeiderpartiet mener det må brukes enda sterkere muskler fra statens side for å skape trygghet for arbeid og helse. Kommunene må settes i stand til å sikre helse og velferd, og vi trenger en mer treffsikker satsing på industri, varehandel og reiseliv, sier Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre. 

– Vår førsteprioritet i arbeidet med Revidert nasjonalbudsjett er å sikre arbeidsplasser og sosial rettferdighet. Vi er bekymret for at koronakrisen skal forsterke noen farlige utviklingstrekk i samfunnet vårt: økende forskjeller mellom fattige og rike, og at mange mennesker ikke har en jobb å gå til, sier Støre.

Arbeid til alle

Aps finanspolitiske talsperson Hadia Tajik viser til at flere hundre tusen personer er permitterte eller ledige. Derfor må arbeid til alle være jobb nummer én framover, og bedriftene må få hjelp til å overleve.  

– Hvis vi ikke stiller opp for folk i en krise, vil krisen bare bli forsterket. Det er ikke spor etter nye grep for å få folk tilbake i jobb i denne revideringen. Det gir ikke den tryggheten vanlige arbeidstakere eller bedrifter trenger.

– Vi må klare å skape et mer rettferdig Norge også etter denne krisen, der flere får muligheten til å jobbe, der faste, hele stillinger er normen, der fagforeningene er sterke, og der ingen står alene. Det vil Arbeiderpartiet jobbe for, sier hun.  

For lite til rehabilitering og kommunal velferd

Tajik viser også til at regjeringen gjennom sju år har underfinansiert sykehusene, og fjorårets budsjett la opp til den strammeste kommuneøkonomien på 15 år. 

– Kommunene er en viktig del av folks sikkerhetsnett. Nå er de sterkt presset. Her er det åpenbart at vi trenger et større løft. Det regjeringen setter av, er for småpenger å regne i denne sammenhengen, sier Tajik. Regjeringen beregner at den akutte situasjonen med behov for smittevernutstyr og mer bruk av helsepersonell i kommunene varer frem til 12. juni, men korona gir seg ikke til sommeren. Kommunene vil måtte stå i dette i lang tid og burde ha fått en reell garanti slik at de kan beskytte eldre og helsepersonell når vi letter på tiltakene i Norge.  

– Mange av de som har ligget på intensivavdeling har behov for rehabilitering. Uten rask rehabilitering kan folk få varig nedsatt funksjonsevne. Arbeiderpartiet har etterspurt en plan og særlige midler satt av til dette, men regjeringen leverer ikke i det hele tatt, sier Hadia Tajik.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!