Privilegium - Er du din egen lykkes smed?

Se hvordan det gikk når vi testet brettspillet Privilegium.

I spillet Privilegium får du ikke gjort noe med forskjellene. Men i virkeligheten kan vi gjøre noe.

Tre av ti husholdninger har fått dårligere kjøpekraft etter 2013. De med minst fra før har fått mindre å rutte med, mens de rikeste rykker fra. Det er en urettferdig utvikling. Arbeiderpartiet har større ambisjoner for Norge. Vi vil bekjempe urettferdige forskjeller som svekker fellesskapet. Og vi vil bygge sterkere fellesskap som gir trygghet og muligheter til alle.

Jonas Gahr Støre på talerstol med Ap-rose og rød bakvegg. Tekstet med "Vi trenger ikke høyrepolitikk, vi trenger sterkere fellesskap!"

Den 9. september er det lokalvalg. Over hele landet stiller tusenvis av engasjerte kvinner og menn til valg for Arbeiderpartiet fordi vi vil løse utfordringer du møter i hverdagen. 

Arbeiderpartiet går til valg for å styrke fellesskapet. 

Eldreomsorgen skal være best mulig, ikke billigst mulig

Derfor sier vi nei til kommersialisering av omsorgen. Vi vil ha flere ansatte med bedre tid, legge til rette for aktivitet og tilby sunn og god mat på sykehjemmene våre.

Hele, faste stillinger og et seriøst arbeidsliv

Alle bør ha mulighet til å jobbe heltid og alle skal være trygge på jobb. Derfor vil vi stille krav om anstendige arbeidsvilkår, hele stillinger og læreplasser, både som arbeidsgiver og til de som leverer tjenester til kommunen. 

En god skole for alle barn

Alle barn skal lære å lese, skrive og regne skikkelig. Mette barn lærer bedre. Derfor vil vi gi alle barn i grunnskolen et enkelt måltid på skolen hver dag gjennom et nasjonalt løft for gratis skolemat. Vi vil ha bedre kvalitet i SFO, og at SFO skal være gratis etter skoletid for førsteklassingene våre. 

Klimavennlige lokalsamfunn

Klimakrisen må løses i fellesskap. Arbeiderpartistyrte kommuner skal ha klare klimamål, kutte utslipp, sikre god kollektivdekning med lavutslippsteknologi og gjøre det lett for innbyggerne å gjøre klimavennlige valg. 

Verdiskaping over hele landet

Ressursene finnes over hele landet. Derfor vil vi ha en aktiv næringspolitikk lokalt og nasjonalt. Tilgang til høykapasitets internett er viktig for framtidas arbeidsplasser, omsorgstjenester og kontakt med hverandre. Vi vil sørge for skikkelig tilgang for alle.