Privilegium - Er du din egen lykkes smed?

I spillet Privilegium får du ikke gjort noe med forskjellene. Men i virkeligheten kan vi gjøre noe.

Tre av ti husholdninger har fått dårligere kjøpekraft etter 2013. De med minst fra før har fått mindre å rutte med, mens de rikeste rykker fra. Det er en urettferdig utvikling. 

Arbeiderpartiet har større ambisjoner for Norge. Vi vil bekjempe urettferdige forskjeller som svekker fellesskapet. Og vi vil bygge sterkere fellesskap som gir trygghet og muligheter til alle.

Jonas Gahr Støre snakker utendørs med mye grønt gress og en lys boligblokk bak seg. Tekstet med: Sterkere fellesskap som gir trygghet og muligheter for alle.

Den 9. september er det lokalvalg. Over hele landet stiller tusenvis av engasjerte kvinner og menn til valg for Arbeiderpartiet fordi vi vil løse utfordringer du møter i hverdagen. 

Arbeiderpartiet går til valg for å styrke fellesskapet

Vi vil ha:

  • En eldreomsorg som skal være best mulig, ikke billigst mulig
  • Hele, faste stillinger og et seriøst arbeidsliv
  • En god skole for alle barn
  • Klimavennlige lokalsamfunn
  • Verdiskaping over hele landet