Politireformen

Arbeiderpartiets kritikk av politireformen

Høyrergjeringen forsøker å skape et inntrykk av at Arbeiderpartiets kritikk av politireformen er et valgkampstunt. Det er ikke bare respektløst overfor alle politifolkene som kjenner situasjonen på bakkeplan, eller innbyggere som opplever svekket trygghet. Det er også et urovekkende signal om at de har vært mer opptatt av å skifte ut justisministre enn å følge med på klare advarsler som har kommet på rekke og rad de siste årene.


Politireformen ble vedtatt i 2015, men det tok ikke lang tid før vi så at den bar galt av sted.


Allerede høsten 2015 stilte daværende justispolitisk talsperson, Hadia Tajik, klare forventninger til justisminister Anders Anundsen. Hun ga uttrykk for at det viktigste i det kommende statsbudsjettet var at distriktene ble satt i stand til å gjøre jobben med politireformen. “Vi har hele tiden ment dette som en kvalitetsreform, ikke en kuttreform”

I februar 2017, halvannet år etter vedtaket i Stortinget, advarte Hadia Tajik om at politiet manglet 300 millioner for å gjøre det regjeringen ber dem om å gjøre. “I realiteten er det ikke økonomisk rom for å innføre politidistriktene i distriktene” uttalte hun til Dagbladet 

I mars 2017 uttalte Tajik seg om en DIFI-rapport der ansatte i politiet uttrykte bekymring rundt gjennomføringen av reformen.

I juni 2017 var utsiktene til en vellykket reform så dårlige at Arbeiderpartiet så seg nødt til å fremme forslag i Stortinget om at regjeringen følger opp sin egen reform, i tråd med intensjonene i forliket.

Samme sommer var nåværende justispolitiske talsperson, Lene Vågslid, ute med kritikk av at kommuner ikke har fått noen skriftlig informasjon om nedleggelser av tjenestestedet.

Da statsbudsjettet ble lagt frem høsten 2017, viste det seg at det ikke lå en krone til nye stillinger der - stikk i strid med intensjonen i reformen. Og Lene advarte da også:

Høsten 2017 varslet Vågslid også behovet for et etterforskningsløft i politiet, og pekte særlig på at barn måtte vente lenge på at sakene deres ble etterforsket. Som en rekke saker de siste to årene har vist, vokser etterforskningskøene, også i alvorlige seksualsaker som involverer barn.

I april 2018 pekte Vågslid på at forliket ble brutt, all den tid kommuner uten lensmannskontor ikke har fått sin lovede politikontakt, i tillegg til at det lokale politiet ikke ble styrket.

I juni 2018 varslet også Maria Aasen Svensrud om at regjeringen ikke følger opp enigheten i forliket om reform. Etter at hovedverneombudet i Sør-Øst Politidistrikt advarte om uholdbare forhold 

I juli 2018 gjentok hun kritikken, og pekte på at politet måtte få ressurser til å gjennomføre reformen.

I oktober 2018 var Vågslid for første gang klar på at regjeringen har brutt forliket om reformen:

Da statsbudsjettet ble lagt frem i oktober, viste Vågslid til at politiet ikke ble satt i stand til å både utføre daglige oppgaver og å gjennomføre reformen, og at resultatet var en nedbemanning av norsk politi.

Da justisbudsjettet skulle debatteres i Stortinget i desember 2018, gjentok Vågslid at det ville føre til at flere politidistrikt ville gå inn i 2019 med et underskudd, opparbeidet gjennom 2018. Wara ville ikke svare:

Samme måned (desember 2018) sa Jonas Gahr Støre for første gang det samme som Vågslid: Regjeringen har forlatt politireformen:

Vi gjentok dette (ved Lene Vågslid og Hadia Tajik) i mars 2019: Regjeringen begår løftebrudd i saken om politireformen. 

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!