Plan for en aktiv alderdom

Et taktskifte for eldre

– Å legge til rette for lange, gode liv blir en av de viktigste oppgavene for fellesskapet de neste tiårene. Høyre og Frp svikter de eldre ved å prioritere skattekutt. Vi skal sørge for et taktskifte for eldre, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

I juni la vi fram Arbeiderpartiets plan for en rettferdig pensjon. For to uker sider presenterte vi politikk for en trygg omsorg. Tredje og siste ledd i Arbeiderpartiets eldrepolitikk er seks konkrete tiltak for en aktiv alderdom, til sammen utgjør disse tre planene vår eldrepolitikk for neste stortingsperiode, «Lange, gode liv».

– God eldrepolitikk er helhetlig. Vi må sikre våre eldre en rettferdig inntekt, trygg omsorg og muligheten til å være aktive hele livet. Vi vil prioritere god eldrepolitikk fremfor skattekutt, sier Støre.

Arbeiderpartiets plan for en aktiv alderdom inneholder seks hovedmål:

  • Skape et arbeidsliv med plass til eldre arbeidstakere.
  • Sørge for at eldre får delta i beslutninger og bli hørt i saker som angår dem.
  • Forebygging og god folkehelse for eldre.
  • Gi eldre mulighet for å delta i kulturtilbud, på sosiale arenaer og fellesskap.
  • Styrke frivilligheten og gi bedre hjelp og tilrettelegging for pårørende.
  • Gi eldre muligheten til å lære hele livet.

Eldre er en viktig ressurs i arbeidslivet, og mange eldre ønsker å jobbe lengre. Arbeiderpartiet vil fullføre pensjonsreformen slik at alle opplever det som mer gunstig å stå lenger i arbeid.

– Endringer skjer stadig raskere, og vi har derfor et større behov for påfyll av ny kompetanse, både i arbeidslivet og ellers. Arbeiderpartiet vil sikre at også eldre kan ta del i dette, sier Støre og understreker viktigheten av digital inkludering.

– Vi vet at mange eldre ikke henger med i vår digitale hverdag. I vårt eldreråd omtaler de dette som et digitalt utenforskap. Det vil vi gjøre noe med, og inviterer til et bredt samarbeid for å gi de eldre digital opplæring. Vi utfordrer særlig bankene og finansinstitusjoner til å bidra, sier Støre.

Arbeiderpartiet går også inn for å gjeninnføre den kulturelle spaserstokken, en ordning som vil sikre eldre over hele landet kunstneriske og kulturelle opplevelser de ellers går glipp av.

– I eldrepolitikken ser vi tydelig hva som står på spill. Høyre og FrP går til valg på nye skattekutt, samtidig som de sier at deres egen oljepengebruk må bremses. Regnestykket går ikke opp, og Erna Solberg og Siv Jensen har ikke penger til en trygg eldrepolitikk når de fortsetter å prioritere skattekutt til de som har mest fra før. Høyre og Frp svikter våre eldre, sier Jonas Gahr Støre.

Det viktigste i livet skal være det viktigste i politikken. Arbeiderpartiet setter trygghet for eldre foran skattekutt til de få.

Støtt Arbeiderpartiet

Vi tror på et samfunn hvor alle skal med. Gjør du?

Jeg vil støtte Arbeiderpartiet

For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner.


Ved å gi 10000 kr eller mer til sammen i inneværende år, offentliggjøres navnet mitt og kommunen jeg bor i på en liste sammen med andre givere. Dersom jeg er medlem eller frivillig lagres giverstatistikk sammen med min tidligere registrerte informasjon.
Les detaljerte vilkår for betalingsløsningen Bambora.
Les Arbeiderpartiets personvernerklæring.