Oslo - en klimavennlig by for alle

Vi skal bygge videre på alt vi har gjort og oppnå enda mer på vegne av alle som bor i Oslo!

– Folk i Oslo ser at ting skjer. Folk merker hvordan byen vår pulserer. De merker at det er lettere å få barnehageplass. De merker at det er flere ansatte i skolen og i eldreomsorgen, slik at både barn og eldre får omsorgen de fortjener. De merker også at lufta i Oslo er bedre å puste, sier Johansen.

Fire år med rødgrønt byråd i Oslo har ført til resultater på alle deres fire hovedområder, men det skal likevel ikke stoppe der. Byrådet har klare tanker om hva de skal fortsette å gjøre for byen framover:

– Vi skal innføre gratis skolemat og gratis kjernetid i barnehagen for alle ettåringer og på sikt alle toåringer. Vi skal fortsette vårt krafttak mot arbeidslivskriminalitet og useriøsitet i arbeidslivet, og sørge for at enda flere unge kommer i jobb og utdanning. I tillegg vil vi fortsette å utvikle eldreomsorgen slik at eldre blir sjef i eget liv, at eldre kan være trygge og leve aktive liv med flere gode opplevelser og bedre trivsel.

o

STYRKET OSLOSKOLEN: Raymond Johansen og byrådet har satset stort på barn og unge. I løpet av 2019 vil de nå den nye lærernormen.

Byrådet har flere konkrete resultater å vise til fra perioden som nærmer seg overstått. Innen eldreomsorg har de fått 110 nye ansatte i de kommunale sykehjemmene og de vil komme i mål med løftet om 500 flere ansatte i hjemmetjenesten. Andelen faste stillinger har også økt fra 66 prosent til 67,8 prosent siden 2016.

– Osloskolen er blitt styrket med 200 flere lærerstillinger på 1.-4. trinn og 100 lærerstillinger vil komme i løpet av 2019 slik at alle skolene når den nye lærernormen, forteller Johansen.

De har også bygget ut 3000 nye barnehageplasser og utvidet barnehageopptaket til to ganger i året. Denne høsten sørger de for at 16 000 barn får gratis deltidsplass i aktivitetsskolen.

Mens regjeringen øker utslippene nasjonalt, kutter Oslo.

Oslo Arbeiderparti har i perioden satset stort på miljø- og klimaområdet, som er en av vår tids største utfordringer. Dette har resultert i at Oslo tidligere i år ble kåret til «Europeisk miljøhovedstad».

– Vi er aller mest stolt over at lufta i Oslo er renere enn på 10 år. Da vi kom inn i byråd var det 200.000 mennesker i Oslo som bodde i områder med farlig luft, altså rød sone. Nå er det redusert til 10.000, sier Johansen.

Deres ambisiøse klimatiltak har ført til 16 prosent kutt i klimautslipp og er på vei til å nå mål som vekker internasjonal oppsikt.

– ­Vi kutter mer i utslipp i Oslo enn regjeringen gjør i hele Norge, og vi har et mål om å kutte 95 prosent i utslippene innen 2030. Slik er Oslo kanskje verdens viktigste storby på klimaområdet.

Hvordan har dere klart å få til det dere har gjort?

– Vi har klart det gjennom å være et bredt folkeparti i allianse med de rødgrønne partiene SV og MDG. Vi har solide relasjoner med fagbevegelsen, AUF, bydelspartiene og partilagene slik at vi er en hel bevegelse som trekker i samme retning. Vi er et lag som lykkes når vi spiller godt sammen. I tillegg har vi tatt tydelige standpunkt og ført tydelig politikk som skiller oss fra høyresiden.

Klimaengasjementet i Oslo vil bare fortsette i årene framover. Innen 2020 vil de være i mål med å gjøre kollektivtrafikken fossilfri. Det er fem år før målet til regjeringspartiene.

– Vi er stolte over å være verdens viktigste by på klimaområder, ikke i hva vi sier, men i hva vi gjør. I motsetning til høyreregjeringen snakker vi ikke om klima, vi gjør noe med det. Vi har til nå kuttet 16% i utslippene, og vi skal fortsette å arbeide for lavere utslipp, rent vann og natur, og friskere luft.

p

Hva blir de viktigste sakene framover?

– Kjerneområdene helse, skole og eldreomsorg vil fortsatt være viktige saker for Oslo Arbeiderparti. Det skal være gode offentlige tilbud som omfatter alle.

Byrådslederen utdyper hva de ønsker å oppnå:

– Vårt mål er å sikre best mulig tjenester til byens innbyggere, uavhengig av hvem du er, hvor du bor eller størrelsen på lommeboka. Ressursene fellesskapet bruker på velferd bør gå til best mulig kvalitet på tjenestene. Arbeiderpartiet ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

– Vi skal derfor fortsette å satse på fellesskapet og folk i byen vår. Vi vil gi alle Oslos innbyggere like muligheter til å leve gode liv, slik at Oslo blir en by for alle, sier Johansen.

o

Hovedsakene for Oslo

Arbeiderpartiets Oslo skal være en aldersvennlig by. Trygghet i hverdagen og muligheten til å delta i aktiviteter og være sosial er avgjørende for god livskvalitet. Vi vil fortsette overgangen fra en institusjonsbasert eldreomsorg til en aktiv alderdom hvor eldre er sjef i eget liv, samtidig som vi fortsetter å styrke kvaliteten på sykehjemmene.

Vi tar styring. Oslo skal være en motor for hele landet. Derfor har vi laget en offensiv næringspolitikk som satser på nye idéer, tilrettelegger for innovasjon og digitale løsninger i offentlig sektor, og sikrer forutsigbare og gode rammebetingelser for næringslivet. Vi har tatt grep for å gjøre det lettere for vare- og nyttetransporten i byen.

Byutvikling og boligpolitikk er avgjørende for at Oslo skal være en god by for alle. Arbeiderpartiet vil ikke overlate fremtidens Oslo til tilfeldighetene og ønsker å styre byutviklingen. Vi mener tiden har kommet for en ny kommunal boligpolitikk for å hjelpe førstegangskjøpere inn på boligmarkedet.

Arbeiderpartiets Oslo skal være verdens grønneste hovedstad. Det er nødvendig med aktiv politikk for å få ned klimautslippene og gjøre luften renere. Vi vil skape nye markeder for grønne løsninger og stille stadig strengere utslippskrav til kommunens leverandører. Vi fortsetter den offensive satsingen på kollektivtransport ved å utvide kollektivtilbudet og gjøre reisetiden kortere.

Oslo skal være en inkluderende og trygg by, fri for diskriminering. Vi vil forsvare mangfoldet og verdiene som gjør Oslo til en storby. Sosial uro og kriminalitet skaper usikkerhet og svekker tilliten. Derfor vil vi iverksette en trygghetsoffensiv for byen. Vi skal satse på fellesskapet og løfte opp de som faller utenfor. Oslo skal ha plass til alle.