Havn ved fjell med båter og fabrikk.

Arbeiderpartiet vil gripe mulighetene i nord

Større ambisjoner, nærmere folk og for en grønnere framtid.

– Norges viktigste strategiske satsingsområde er Nordområdene. Arbeiderpartiet mener at det er behov for ny giv i nordområdepolitikken. Den er vi klare til å skape, sier Jonas Gahr Støre.

Arbeiderpartiets nordområdeutvalgs forslag til ny nordområdepolitikk ble presentert og overlevert Støre i Tromsø 25. august. Det siste året har utvalget jobbet med å tydeliggjøre utfordringene og finne mulighetene som ligger i nord. Utvalget har vært ledet av stortingsrepresentant fra Troms Martin Henriksen.

– 2020-årene må bli nordområdenes tiår. Mye av det Norge skal leve av og få inntekter fra i framtida finnes i nord, samtidig som det er i nord at Norge møter verden. Dette er den mest ambisiøse nordområdepolitikken noe parti har lagt fram, sier Henriksen. 

Forslagene til Nordområdeutvalget blir nå videre diskutert i partiet før Ap vedtar sitt valgprogram på landsmøtet i april 2021.

– Norge trenger en ny nordområdepolitikk som har større ambisjoner, er nærmere folk og som satser på en grønnere framtid. Det mest sentrale i nordområdepolitikken det neste tiåret vil være å bygge kunnskap, skape nye arbeidsplasser av ressursene og løse klimakrisen. På den måten vil vi styrke nordområdenasjonen Norge, sier Støre. 

– Vi må gripe mulighetene i nord. Hvis vi skal få flere unge til å ville bo og jobbe i nord må dagens politikk endres. Vi tar til orde for en rekke offensive satsinger for å snu sentraliseringa, gjøre det attraktivt å bo i nord og skape nye grønne jobber, sier Martin Henriksen. 

Her kan du lese hele rapporten fra Arbeiderpartiets nordområdeutvalg med forslag til ny nordområdepolitikk.

  Fem ambisjoner for nordområdene

  Vårt viktigste fredsprosjekt

  En fredelig, regelstyrt utvikling der Norge tar lederskap sikrer rom for verdiskaping og trygghet både for folk her hjemme og i våre naboland.

  Attraktivt å bo i nord

  Gjennom å skape nye jobber og systematisk satsing på kunnskap skal nord være et attraktivt sted å bo og jobbe.

  En stat som er tilstede, ikke trekker seg unna

  Sentralisering må snus til utvikling, og mer kompetanse må bygges i nord.

  Sentrum for grønn omstilling

  Klimaendringene merkes sterkest i Arktis, men i nord er vi også godt posisjonert til å levere klimaløsninger. Vårt mål er å utvikle nordområdene til verdens mest bærekraftige region.

  Skape mer fra våre felles ressurser

  Vi vil skape flere arbeidsplasser - på havet, ved kysten og på land. Fellesskapets ressurser skal gi mer verdiskaping lokalt.

  Utvalget foreslår blant annet

  • Et løft for densentralisert utdanning, slik at flere kan ta utdanning nært hjemstedet.
  • Tiltak for å snu sentraliseringa, blant annet ved å innføre «nærhetsprinsipper», som skal forplikte staten til å sikre tjenestene nært folk.
  • Sørge for at bruk av naturressursene i nord skal gi inntekter og arbeidsplasser lokalt.
  • Realisere Nord-Norgebanen, og få et skikkelig faktagrunnlag inn i Nasjonal transportplan.  
  • Mer samarbeid med nabolandene i Arktis.

  Fant du det du lette etter?

  Tusen takk for din tilbakemelding!