Eldre dame ved busskur.

Et liv i kamp for en velferdsstat for alle

Vigdis er født i en familie med lite penger, og har sett hva velferdsstaten har betyr.

Da Vigdis Helene Ravnøy gikk av med pensjon for 12 år siden, la hun mange år som engasjert arbeidstaker bak seg. En utrettelig kamp for vanlige arbeidsfolk har vært mantraet.

– Jeg har vært yrkesaktiv fra jeg var 16 år til jeg var 63 år, bortsett fra ett år da jeg gikk på folkehøyskole. Jeg endte med 47 år arbeidslivet, forteller Vigdis.

I løpet av et langt yrkesliv har Vigdis hatt mange ulike roller. Hun har blant annet jobbet som distriktssekretær for LO i Hordaland i 25 år, vært stenograf i Norsk jern- og metallarbeiderforbund, kontorfunksjonær i Bergen Brannvesen og på en malingfabrikk.  

– Jeg var også innom en dagligvarebutikk i ungdommen, forteller Vigdis.

Fellesnevneren for yrkeslivet og engasjementet til Vigdis har imidlertid vært en utrettelig kamp for et trygt og rettferdig arbeidsliv for vanlige folk. Og det er ikke tvil om hva hun fremdeles ser på som den viktigste politiske oppgaven.

Jeg er stadig opptatt av arbeidslivet. Folk må ha et arbeid å gå til, og vi må sørge for at folk er med på å bidra inn til velferdsstaten. Og i mine 25 år i LO var jeg sterkt engasjert i fagopplæringen av unge som ønsket seg et svenne- eller fagbrev.

Vigdis

Engasjerer seg for de eldre

Overgangen fra arbeidsliv til pensjonisttilværelsen ble stor, og Vigdis er ærlig på at hun ikke synes det er bare enkelt å bli eldre. Likevel har ikke alderen satt en stopper for engasjementet, og hun har en aktiv pensjonisttilværelse. 

– Det er ikke alle som er så heldige som meg, og jeg snakker ofte med andre pensjonister som virkelig kjeder seg. Under koronaen er det mange som ikke har kommet seg utenfor døren, og det er veldig trist, sier Vigdis. 

Under intervjuet med Vigdis er det ikke tvil om at engasjementet for gode velferdstjenester for eldre også har blitt en viktig politisk sak for henne i takt med alderen. 

– Jeg var ikke så opptatt av eldrepolitikk før, men det er jo klart at når du blir pensjonist så finner du nye saker å engasjere deg i, sier Vigdis, som i dag er aktiv i Pensjonistforbundet. Hun fortsetter:

Velferdsstaten er viktig for oss fra vi blir født til vi ligger på vårt siste. Vi er avhengige av gode velferdstjenester gjennom hele livet.

Vigdis

10 løfter til eldre som bor hjemme

Det snakkes mye om at vi blir flere eldre, men det viktigste er den gode nyheten – vi lever friskere liv og vi lever lengre liv. I forlengelsen må hjemmetjenestene reflektere at nordmenn lever en større del av livet med god helse. De må organiseres slik at vi forsterker det positive – nemlig at eldre er en ressurs i samfunnet. Arbeiderpartiet går til valg på en eldreomsorg som funker, tjenester som behandler brukerne med respekt, som lytter til dem og som er rettferdige. I dag er det alt for stor variasjon i tilbudet avhengig av hvor du bor.

Hvis velgerne gir oss tillit til å danne regjering er dette våre 10 løfter til eldre som bor hjemme.

1. Alle over 75 år skal tilbys et forebyggende hjemmebesøk.

2. Det skal være én dør inn til kommunale tjenester for brukere og pårørende. Vi vil sette krav til at kommunale tilbud henger sammen, slik at eldre får mer frihet i bruk av offentlig tjenester. Det må bli lett å velge riktig hjelp og orientere seg blant tjenester som hjelper deg å komme i fysisk aktivitet, delta på sosiale aktiviteter eller hjelp til fysiske og psykiske utfordringer.

3. Hjemmeboende eldre skal minst én time i uken få tilgang til arenaer utenfor huset. Transport skal inngå for dem som ikke er mobile. 

4. Vi vil gjeninnføre ordningen som stimulerer kommuner til å etablere aktivitetstilbud for personer med demens, både på dagtid og andre tidspunkt, som pårørende har behov for.

5. Det skal tilbys GPS-sporing til alle med demens, som en del av et løft for velferdsteknologi.

6. Vi skal sørge for flere nye boformer og boligtyper for eldre, som bokollektiv, eldretun og tilpassede boliger med bemanning.

7.  Vi må organisere hjemmetjenesten slik at vi får faste team som kjenner deg og din historie, styrt etter kvalitetskrav istedenfor stoppeklokke.

8. Når du har vært på sykehuset må sykehustjenestene følge deg hjem og tilrettelegge medisiner og rehabilitering tilpasset det livet du vil leve.

9. Vi skal sikre heltid og god bemanning i eldreomsorgen med en egen opptrappingsplan.

10. Høyreregjeringas forslag om privatisering av norsk eldreomsorg skal stanses. Rett før sommeren innførte høyreregjeringen en lov med «hurtigspor for privatisering» i eldreomsorgen. Det gir dårlig kvalitet fordi tjenestene stykkes opp og bemannes opp med mange ufaglærte i deltid.

På tide med en endring 

Vigdis mener at koronaen har vist oss igjen viktigheten av en styrking av eldrepolitikken. Etter åtte år med høyreregjering er ikke den engasjerte pensjonisten i tvil om at det er på tide med et skifte. 

Kritikken er sterk når det kommer til regjeringens prioriteringer i løpet av de åtte årene som nå har gått. Istedenfor å gjennomføre en satsing på å styrke velferdstjenester og et trygt arbeidsliv, har høyreregjeringen prioritert skattelettelser til de rikeste. Vigdis slår fast: 

– Det er ikke en myte at forskjellene i landet har blitt større under denne regjeringen. Nå trenger vi en regjering som prioriterer velferd til de eldre og satser på å skape flere arbeidsplasser for de unge.

Valget er tatt 

Selv er Vigdis klar for å gi sin stemme for et politisk skifte når hun inntar valglokalet i september. Og det er ingen hemmelighet hva hun skal stemme på. Hun forteller at stemmen hennes går til det samme partiet som hun har stått ved gjennom alle år. 

Arbeiderpartiet har betydd alt for meg. Jeg er født i en familie med lite penger, og jeg har sett hva velferdsstaten har betydd for vår levestandard.

Vigdis
Eldre dame som smiler i fint vær.

Vigdis forteller at hun misliker å se velferdsstaten bygges ned. 

– Du har vært samfunnsengasjert lenge?

– Alltid. Det ligger latent i meg. Jeg pleier å si til folk at vedtakene ikke kommer av seg selv. Man må kjempe for dem, og det starter med deg og meg. 

Vigdis avslutter:

– Og den 13. september går jeg til valgurnene for å avgi min stemme til Arbeiderpartiet.

Alle fortjener en god og aktiv alderdom

Arbeiderpartiet vil:

- Inkludere seniorer i arbeidsliv, samfunnsliv og frivillighet.

- Ha helhetlige hjemmetjenester og nok sykehjemsplasser med ansatte i hele, faste stillinger.

- Sørge for en rettferdig og trygg pensjon, og øke minstepensjonsnivået for enslige.

- Ha en rettferdig skattepolitikk, hvor 9 av 10 pensjonister betaler lik eller lavere inntektsskatt som i dag.

Les mer om vår politikk her:

Eldreomsorg, Minstepensjon - Garantipensjon, pensjon, sykehjemsplasser, aktive eldre, den kulturelle spaserstokken, kjærlighetsgaranti for eldre, digital mestring for eldre og demens.