Mann i taxiuniform

– Yrket mitt har blitt ruinert

Taxisjåfør Straso mener høyreregjeringens frislipp i næringen ødelegger både for sjåførene og kundene.

Straso Tomulevski startet å jobbe som taxisjåfør allerede i 1974, for å «spe litt på økonomien». Nå kan han se tilbake på 46 år i yrket – hvor han i 45 av dem har stortrivdes. Det siste året har imidlertid livet som taxisjåfør blitt drastisk endret til det verre.

– Jeg kjører for Oslotaxi, selvfølgelig. Det har jeg gjort siden jeg begynte, for det var kun én sentral den gangen … Og, for å si det mildt, det irriterer meg at det har blitt så mange aktører nå.

Straso Tomulevski står på tampen av arbeidslivet. I nesten femti år har han jobbet som taxisjåfør i Oslo, og nå er han gammel nok til å pensjonere seg. I utgangspunktet skulle taxijobben være midlertidig, men Straso fant fort ut at han likte arbeidshverdagen som taxisjåfør godt, ikke minst fordi han liker å være i kontakt med folk.

Nå forteller han om hvordan arbeidshverdagen har endret seg etter at høyreregjeringens taxireform ble satt ut i livet i fjor.

Årsaken til at det har blitt flere aktører som kjemper om de samme kundene i taximarkedet, er høyreregjeringens liberalisering av næringen. Fra 1. november 2020 ble nemlig reglene for å kjøre taxi kraftig myket opp.

Høyreregjeringen har sørget for at det ikke lenger er krav om at sjåførene må tilhøre en taxisentral, at det blir lettere å ha sjåførjobben som bijobb, og at kommunene ikke lenger kan sette tak på hvor mange drosjer det skal være.

Arbeiderpartiet sier nei til frislippet i taxinæringen

Arbeiderpartiet sier tydelig nei til høyreregjeringens liberalisering av taxinæringen. I løpet av de første 100 dagene i regjering skal vi stanse frislippet i taxinæringen, og starte arbeidet med en handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. 

Les mer her: Arbeiderpartiets taxipolitikk 

Få krav til kontroll

Straso forteller at arbeidsplassen hans, Oslotaxi, har mistet en betydelig andel taxiløyver som følge av reformen.

I tillegg til en synkende omsetning, er en annen innvending mot taxireformen at den stiller få krav til kontroll av sjåførene. Straso mener reformen i det hele tatt legger opp til at myndighetene har dårligere kontroll, og at penger kan forsvinne ut av landet. 

– Det er ingen mulighet for å vite hvor pengene går.

Taxikø

Dette handler ikke minst om at det med reformen har blitt mindre strenge krav om taksameter i bilen. Høyreregjeringen har nemlig varslet at de vil se på alternativer til taksametre som er montert i bilene, for å gjøre det enkelt for nye aktører å komme seg inn i markedet.

De sier at det skal være «utstyr med taksameter», men jeg har sett biler som ikke har taklampe og ikke taksameter. De har kun et nummer på døren og kjører. Sånn skal det ikke være. Jeg vet ikke hvem som skal kontrollere de bilene. Hvordan vet man om sjåføren betaler moms eller skatt?

Straso

Dessuten blir det vanskeligere for kundene å følge med på hva turen koster, mener han. At sjåføren er underlagt en sentral, som Oslotaxi, mener Straso derfor er en stor fordel.

– Vi som er tilslutta Oslotaxi har alt på stell. Hvis kunden er usikker på om jeg driver rent så kan hun sjekke meg på sentralen, for der står løyvenummer mitt åpent, alltid, og til hvem som helst. Og hvis jeg gjør noe gærent kan hun sende en klage, for vi har et system for det, sier Straso.

Håper reformen blir reversert

Straso forteller at det i dag er dobbelt så mange taxiløyver i Oslo som det noen gang har vært. Konsekvensen er at det er et mettet marked, hvor det har blitt vanskeligere for folk å livnære seg på å kjøre taxi på heltid. Deltidssjåførene forsyner seg nemlig av kundene i periodene med større etterspørsel, som i helgene. 

Det er ingen mulighet for å vite hvor pengene går.

Straso

Hvis man står på Oslo Lufthavn forteller Straso at man risikerer å vente i sju-åtte timer før man får en ny tur. Sånn var det ikke før. Han ser på en app som forteller hvor lenge bilene som står på Gardermoen akkurat nå, har ventet. Den første bilen som kommer opp har stått 3 timer og 54 minutter, i følge appen. 

– Men 3 timer og 54 minutter er ingenting. Folk har stått i 12 og 13 timer der oppe, sier Straso.

Tidligere sto sjåførene og ventet én time, eller to, forteller han. 

– Vi prøver å holde koken. Jeg håper reformen blir reversert, men det er bare håp.

Tilliten er borte

Straso er dessuten opptatt av at taxinæringen er en viktig del av beredskapen i en by. Han spør retorisk hvem det er som egentlig tar taxi, og svarer på sitt eget spørsmål:

– Det er folk som er syke, og trenger pasienttransport. Men det er også folk som har dårlig tid, og folk som ikke er kjent i området.

Han tar til orde for at det bør stilles noen krav til de som gis løyve. 

– Du må vite hvor du skal. Når kunden setter seg i en taxi, så skal han ikke trenge å geleide deg. Du skal i alle fall vite retningen. Hvis han sier Bøler så skal du ikke kjøre til Oppegård, for å si det sånn.

Straso mener høyreregjeringens reform slår beina under tilliten til taxisjåførene.

– I dag stilles det ingen krav til løyve. I gamle dager måtte vi til og med ha vandelsattest. Jeg vet ikke om det er krav om noen vandelsattest i dag. Og kunden vet aldri hvem som kommer og henter deg i dag. Det gjør at tilliten til taxisjåfører har blitt borte.

Yrket er ruinert

Straso bruker sterke ord når han skal beskrive situasjonen for taxisjåfører i dag. 

– Hele yrket mitt er ruinert. 

Han fortsetter:

Høyreregjeringen, sammen med FrP, trodde vel dette skulle komme kunden til gode. Men det gjør det ikke. Og det kommer heller ikke sjåførene til gode. Det går utover oss, og det går utover kunden.

Straso

Straso skal stemme Arbeiderpartiet til høsten. 

– Arbeiderpartiet gjør mer for arbeidsfolk og sånne som meg. Hvis Jonas blir statsminister, håper jeg han tar tak i situasjonen vår og skroter taxireformen, avslutter Straso.