Mann med caps og redningsvest.

– Vi satser på å bli havets Tesla

Sten Ingve håper elbåtsatsingen på Vestlandet kan bli et industrieventyr.

Sten Ingve Hellevang kommer fra Florø, og jobber i selskapet Evoy. Der jobber han med å utvikle elektriske fremdriftssystemer for båter, først og fremst mindre hurtiggående båter. 

Det er drømmejobben! Min store hobby i livet er hav, sjø, og båtliv, og alt som følger med.

Sten Ingve Hellevang

Sten Ingve forteller at hjembyen er «tufta på sild», som helt siden 1800-tallet har hatt et stort sildemottak. Fortsatt har Florø en sterk fiskeindustri, og det er mange lokale fiskebåter som har sin base i byen.

– En tidligere rådmann uttalte en gang at det å bo i Florø uten båt, er som å gå i ørken uten kamel, ler Sten Ingve.

Det virker derfor ikke tilfeldig at Evoy, som ble grunnlagt i 2018, valgte å ha base nettopp i Florø. Selskapet har som visjon å eliminere utslipp fra båtparken, og på sikt utvikle selvgående båter. Sten Ingve forteller at de har satt seg hårete mål:

– Vi satser på å bli havets Tesla.

Moden for elektrifisering

Sten Ingve mener nordmenn i dag er moden for elektrifisering av båtparken. Han trekker frem at Norge har den høyeste tettheten i verden på elektriske biler, og at folk generelt er flinke til å tenke miljøpositivt.

Fotavtrykket fra hurtiggående småbåter er veldig stort, så vi kan virkelig gjøre et bidrag ved å elektrifisere den delen av båtparken.

Sten Ingve Hellevang

Han mener imidlertid at det fortsatt mangler gode insentiver for å velge elektrisk på havet. Derfor mener han at det hadde lønnet seg å tenke i samme baner som med bilparken:

– En idé for å hjelpe næringa godt i gang, er å gi momsfritak for elektriske båter på samme måte som for biler. Det vil være et viktig bidrag for å beholde arbeidsplasser, og bygge sterk industri her hjemme, mener Sten Ingve.

Grønne verdikjeder og elektriske fritidsbåter

Fortsatt er mer enn halvparten av den samlede energibruken i Norge basert på fossile kilder. Målet er et helt fornybart energisystem.

Arbeiderpartiet vil bygge ut mer fornybar energi i Norge. Kraftoverskudd skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i norsk industri. Den sterke internasjonale veksten i fornybar energi skaper store eksportmuligheter for Norge innen nye grønne verdikjeder som fornybar produksjon, hydrogen, biobasert prosessindustri, batterier og maritim transport.

Elektriske fritidsbåter

Arbeiderpartiet vil stimulere salget av elektriske fritidsbåter gjennom blant annet å fjerne avgiftsfritaket for marin diesel. 

Sammen med Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har vi fremmet følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonal budsjett 2021 komme med forslag til hvordan vi kan øke salget av elbåter i fritidssegmentet.»

Omsorg for miljøet

Sten Ingve forteller at miljøet alltid har vært viktig for han. Samtidig er han nøye med å understreke at han «verken er bedre eller verre enn noen andre», men at han prøver å gjøre de riktige tingene i det små, og i hverdagen.

– Etter at jeg startet i Evoy har vi gått fra to biler til én. Jeg har begynt å sykle. Også prøver vi å bevisstgjøre barna våre, forteller Sten Ingve, og fortsetter:

Sten Ingve forteller at grunntanken bak Evoy er nettopp en omsorg for miljøet. Gründeren bak selskapet, Leif Stavøstrand, hadde visstnok lest en bok som fortalte om klimaendringene. Det ga han perspektiv, og la føringer på hvordan Evoy arbeider i dag:

– Han har også barn. Og det vi gjør nå, skal barna våre leve med i lang tid fremover. Vi har misbrukt denne planeten i mange år, så nå er det veldig viktig at vi begynner å gjøre ting riktig, sier Sten Ingve.

Gir sosialdemokratiet æren

Hjemme hos familien til Sten Ingve snakker de ofte om at de er takknemlige for å bo i Norge. Det handler om erfaringer fra eget liv. 

Familie på fire og en hund, utendørs.

– Jeg har en kone som har leddgikt, og som har en del begrensninger i forhold til å kunne fungere i et normalt arbeidsliv, sier han og fortsetter:

– Hun får den støtten hun trenger for at vi skal kunne fungere som en familie, uten at det innebærer at jeg må jobbe to jobber eller dobbelt opp, eller at hun må bite i seg smerten og stå i en jobb hun ikke klarer.

Han legger til:

– Jeg gir æren til sosialdemokratiet for det.  

For Sten Ingve handler politikk om de lange linjene, forteller han. Og ideologi. 

Derfor skal han stemme Arbeiderpartiet ved valget til høsten. 

– Det er det partiet som ligger mitt hjerte nærmest. Jeg synes Arbeiderpartiet har gode løsninger på de viktigste sakene.

Et levende distrikts-Norge

Under koronakrisen har Sten Ingve vært godt skjermet, til tross for at han ble delvis permittert når Norge stengte ned første gang. 

I tillegg til en positiv klimaeffekt som følge av mindre reising, mener Sten Ingve at pandemien har vist at det er går an å beholde arbeidsplasser desentralisert og i distriktene:

Vi kan faktisk ha sterke og tunge teknologiske bedrifter ute ved kysten i Norge. Teknologimessig har vi gjort et kjempesprang. Folk har sett at det går an å bo og jobbe i utkantsbygdene – du er faktisk ikke nødt til å reise inn til Oslo på møter hele tiden.

Sten Ingve Hellevang

Distriktspolitikk

Arbeiderpartiet vil føre en politikk for sterkere fellesskap, vekst og utvikling i hele landet. Et mer rettferdig Norge handler om mer enn arbeid til alle, inntektsutjevning og lik tilgang til helse og skole. Det handler også om makt og mulighet til å bygge en fremtid og gode lokalsamfunn der man kan delta og føle seg hjemme. Derfor er distriktspolitikken både et rettferdighetsprosjekt og et frihetsprosjekt.

Arbeiderpartiet vil:

- Innføre nærhetsprinsipper for statlig styring.

- At det skal innføres en regel om distriktspolitisk konsekvensanalyse av alle reformer.

- Utvikle «regionavtaler» mellom staten, kommuner og regioner, som skal sikre utvikling og vekst i hele landet og langsiktige rammer for næringsliv, transport, bosetting, utdanning og velferd.

- Etablere et program for utprøving av nye tiltak i distriktspolitikken, med sikte på arbeid, velferd og utvikling.

- Gjøre tilgang til høykapasitets internett til en rettighet på lik linje med strøm og arbeide for nye teknologiske løsninger, som for eksempel 5G, til hele landet.

- Etablere flere lokale nærtjenestesentre, der man får ordnet med pass, førerkort og sivile oppgaver som testament, og se på mulighetene for lokal rettshjelpsveiledning.

- Samle ulike offentlige tjenester slik at man får større fagmiljøer selv om hver enkelt etat har få ansatte. Flere statlige stillinger bør lyses ut med mulighet for kontorsted utenfor hovedkontoret.

- Gi fylkeskommuner, kommuner og virkemiddelapparatet mer myndighet til å gjøre lokale og regionale vurderinger i arbeidet med å skape nye arbeidsplasser.

- Sikre innovasjon og et bedre tjenestetilbud gjennom virkemidler som tar hensyn ulike regionale utfordringer og behov, og samtidig legge til rette for at alle regioner får reell mulighet til å benytte seg av nasjonale ordninger.

- Videreføre og utvikle ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

- At inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner sikrer et likeverdig tjenestetilbud i hele landet.

Når Norge etterhvert begynner å komme tilbake til normalen, forventer – og håper – Sten Ingve på intet mindre enn en klemmebølge. 

– Så da kommer vel den vanlige influensaen til å blomstre enda sterkere enn den har gjort før, ler han, og avslutter:

–Jeg er ikke redd for at klemmen, håndtrykket og klappen på skuldrene skal forsvinne, for å si det sånn.