Mann i hvit sykepleieruniform, mørkt hår. Står utendørs.

– Heltidsstilling er mitt største ønske

Mohamed må ha flere jobber for å få økonomien til å gå rundt.

Mohamed valgte helsevesenet fordi han elsker følelsen av å være en trygghet for andre. Å jobbe i helsevesenet gir imidlertid ikke tryggheten han selv trenger: Han er nemlig én av mange helsefagarbeidere som jobber deltid. 

Mohamed Amaleti er helsefagarbeider i Fredrikstad kommune. Det er enkelt å skjønne at han elsker jobben sin, for i løpet av praten vår gjentar han det mange ganger:

Det jeg liker best med yrket mitt er å gi omsorg til andre. Å hjelpe de mest sårbare menneskene i samfunnet vårt, det er det som gjør at jeg trives så godt.

Mohamed Amaleti

Det er likevel en skyggeside ved jobben som helsefagarbeider. Mohamed må nemlig ha flere jobber for å få det til å gå rundt økonomisk. Grunnen er at han ikke får tilbud om en hel, fast stilling.

Derfor jobber Mohamed nå i tre ulike stillinger. En 20 % midlertidig vikarstilling, en 50 % fast stilling på sykehuset Østfold, og en 20 % fast stilling i Fredrikstad kommune. 

– Å ha flere forskjellige jobber er slitsomt, men jeg er nødt, forteller han.

Heltid, ikke deltid

For Arbeiderpartiet er flere hele, faste stillinger viktig. I dag jobber bare 1 av 3 ansatte innen helse og omsorg i norske kommuner heltid. Altfor mange har en ukentlig kamp for å sikre seg nok vakter og stor nok stillingsbrøk. Heltid vil gi en mer forutsigbar hverdag, og ei lønn å leve av. 

For å sikre at flere får jobbe i heltidsstillinger vil Arbeiderpartiet:

- Fremme retten til heltid i arbeidsmiljøloven.

- Stille krav om at arbeidsgiver må sannsynliggjøre behovet for en deltidsstilling.  Ikke som i dag hvor det er den ansatte selv om må bevise at den har krav på utvidet stilling.

- Opprette en statlig heltidspott, som skal gå til ulike forsøk med heltid.

- Øke støtten til heltidsprosjekter i kommunene, slik vi gjennomfører i blant annet Bergen, Vestvågøy og Sauherad.

- Gi 3,5 milliarder kroner mer til kommunene, slik at de har økonomisk rom til å satse på økt grunnbemanning og flere heltidsjobber.

Les mer her.

Mann som lener seg inntil en vegg og ser ned på mobilen.

Den fjerne boligdrømmen

Mohamed gjentar at han stortrives på jobb, men:

– Heltidsstilling er mitt største ønske.

Han forteller at han kjenner mange andre unge og arbeidsledige som deler drømmen om en hel, fast stilling. Selv jobber Mohamed mange ekstravakter for å kunne sette av penger til boligsparing. 

– Jeg drømmer om å være en av de unge som er så heldige at de kan kjøpe hus. Men i dag er det veldig vanskelig for unge arbeidstakere å komme inn på boligmarkedet. Derfor må jeg spare, prøve å komme i gang, og gjøre alt jeg kan, sier han. 

Realiteten er imidlertid at uten en fast stilling er det nærmest umulig for Mohamed å få lån fra banken.

Trygg bolig for alle

Det er store økonomiske forskjeller i boligmarkedet, både geografisk og mellom enkelthusholdninger. De siste årene har boligprisene steget kraftig, og det er blitt vanskeligere for mange å etablere seg i sin egen bolig.

For å få flere som trenger bolig, inn i boligmarkedet vil Arbeiderpartiet blant annet:

- Øke utlånsrammene i Husbanken slik at flere kan få startlån. Husbanken skal kunne brukes som virkemiddel også for førstegangsetablerere.

- Utvide Husbankens mandat, særlig rettet mot leiemarkedet og en «tredje boligsektor».

- Gi kommunene mulighet til å tildele startlån til unge med liten egenkapital og gode inntektsutsikter.

- Oppfordre kommuner til å bruke «fra leie til eie» eller andre lignende initiativer som utgangspunkt i lokal boligsosial planlegging.

Les mer her.

Ble selv smittet på jobb

Arbeidsdagen starter ofte tidlig. Når Mohamed jobber på sykehuset, må han stå opp kl. 5. Det hender også at han må jobbe skift på sykehjemmet etter at han er ferdig på vakt på sykehuset. Som følge av å ha to jobber blir det lite fritid, forteller han.

I yrket som helsefagarbeider har han varierte arbeidsoppgaver: Stell av pasienten, gi mat, ta temperatur, måle blodtrykk og puls, observere og rapportere til sykepleierne.

Nesten samtlige av arbeidsoppgavene innebærer nærkontakt med pasienter. Det har gjort Mohamed og kollegaene hans svært utsatt under den pågående koronapandemien.

Selv ble han smittet av viruset på jobb. Det samme ble flere av kollegaene hans. 

– Det førte til mye usikkerhet. Vi er i hyppig kontakt med mennesker hver dag. Jeg må ta buss til jobb, og jeg er med pasienter og mine kolleger. Du vet ikke hvordan du blir smittet, forteller Mohamed. 

Mohamed beskriver det siste året som en tøff tid. Han er bekymret for eldre som sitter alene uten noen å snakke med, og for barn uten sosial kontakt og sine vante aktiviteter.

 – Min pappa er en eldre mann. Jeg kan ikke besøke han, og jeg kan ikke gi han en klem. Det er vanskelig.

Fellesskapet viktigere enn noen gang

At vi stiller opp for hverandre og at folk i Norge har tillit til staten, er ting Mohamed trekker frem som positive lærdommer fra den siste tiden. Likevel er han krystallklar på at han ønsker en ny retning for landet. 

At velferdsstaten skal stille opp for deg når du trenger det – uavhengig av hva du heter, hvor mye penger du har eller hvor du kommer fra – har vært rettesnoren for Mohameds politiske engasjement. Han håper folk bruker stemmeretten sin til høsten. 

Arbeiderpartiet kjemper for et samfunn med rom og plass til alle.

Mohamed Amaleti

– Jeg er stolt av at Jonas Gahr Støre er leder i Arbeiderpartiet. Han er et medmenneske og han lytter til folk, avslutter Mohamed.